KS / Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa: Metalne barijere postavljene nezakonito

03. 04. 2018. u 19:34:00 S. H.

Shares:0

Metalne barijere koje su sredinom marta postavljene u ulici Ferhadija i Štrosmajerova, pa uklonjene isti dan kako bi se njihov dizajn prilagodio prometnim šetnicama, bile su nezakonito postavljene.

Naime, ulica Štrosmajerova ima status zaštićenog spomenika od 1975. godine, a ulica Ferhadija je Separatom zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa koji rađen je za potrebe Programa razvoja gradskog jezgra Sarajeva iz 2000. godine evidentirana kao arhitektonsko-urbanistička cjelina, odnosno ulična cjelina, pojasnili su iz Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za Radiosarajevo.ba. Isti statusi za navedene ulične cjeline definirani su prostornim i urbanističkim planovima Sarajeva.

S obzirom na to da Status zaštićenog i evidentiranog dobra koje imaju predmetne ulične cjeline obavezuje na primjenu odredbi Zakona o zaštiti kulturne baštine, odnosno člana 24 stav (1) propisa kojim je regulirano da se bez saglasnosti ne mogu izvoditi radovi na dobrima baštine, iz Općine Stari Grad su za postavljanje metalnih barijera trebali tražiti odobrenje od Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Stav dva istog člana precizirao je da se pod radovima podrazumijevaju i radovi postavljanja reklama, rasvjete, panoa i drugog mobilijara.

"Zavod, kao nadležna služba zaštite, nije bio uključen u postupku davanja odobrenja za postavljanje uličnih barijera", potvrdili su iz Zavoda.

Iz Općine Stari Grad do zaključenja ovog teksta nisu odgovorili na naš upit o tome da li su tražili dozvolu od Zavoda za postavljanje barijera.

Saglasno odredbama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajeva svaka općina za svoje područje donosi odluke o privremenom korištenju javnih površina.

Odlukom o privremenom korištenju javnih površina Općine Stari Grad utvrđuju se uslovi i kriteriji za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina, period privremenog korištenja javnih površina, kao i visina naknade svih vidova privremenog korištenja javnih površina.

Propisom su tačno navedeni sadržaji čijim postavljanjem se može zauzeti javna površina, među kojima izričito nisu navedene predmetne ulične barijere, naveli su iz Zavoda.

Ali, u članu 4 navedene odluke definirano je da se odobrenje za privremeno korištenje javne površine, izuzetno, može izdati za postavljanje i drugih sadržaja i uređaja koji nisu navedeni u ovoj odluci, a na osnovu stručnog mišljenja Službe za investicije, komunalne i inspekcijske poslove koja izdaje predmetno rješenje.

Rekonstrukcija pločnika u Ferhadiji, postavljene metalne barijere

Podsjećamo, 13. marta metalni stubići postavljeni su u ulici Ferhadija (kod Gradske tržnice) i Štrosmajerova (na ulazu iz ulice Zelenih beretki), te su istog dana privremeno  uklonjeni kako bi se prilagodio njihov dizajn.

Općina Stari Grad postavila pa uklonila metalne stubiće u Ferhadiji

Naime, na terenu se pokazalo da dizajn metalnih stubića nije prilagođen tako frekventnoj šetnici kao što je Ferhadija, te se ukazala potreba za njihovim prilagođavanjem, naveli su ranije iz Općine Stari Grad Sarajevo.

Stubići su uklonjeni, a nakon što budu prilagođeni na način da ne prijete sigurnosti pješaka, već isključivo onemogućavaju prolaz vozila, bit će ponovo postavljeni.

Podsjećamo, zbog sve veće frekvencije saobraćaja kroz ulicu Ferhadija, što podrazumijeva ne samo mala putnička i dostavna vozila, nego i velike kamione za dostavu Općina Stari Grad prinuđena je poduzeti mjere u cilju zaštite ove ulice od eventualne štete. Iz tog razloga, na dijelu ulice kod Gradske tržnice – gdje najčešće dolazi do prolaska vozila, bit će postavljeni metalni stubići/barijere koji će ubuduće onemogućavati prolaz. Isti stubići bit će postavljeni i na ulazu u ulicu Štrosmajerova.

Rekonstrukcija pločnika u Ferhadiji - undefined

Foto: Radiosarajevo.ba

Svim vozilima hitne intervencije je omogućen 24-satni prolaz u Ferhadiju pored Katedrale gdje se nalaze potopni stubići. Ovaj potez bio je neophodan jer višegodišnji zahtjevi nesavjesnim građanima da ne koriste vozila kroz Ferhadiju, čak ni za dostavu robe, nisu urodili plodom, kao ni intervencije pripadnika MUP-a KS-a. Općina Stari Grad na ovaj način pokušava zaštiti imovinu i uložena sredstva u rekonstrukciju ulice Ferhadija.

Dio Ferhadije od Gradske tržnice do Apoteke Sarajevo rekonstruisan je 2012. i 2013. godine. Na tom dijelu su zamijenjene sve podzemne instalacije, postavljena armirano- betonska podloga debljine deset centimetara i ugrađene granitne ploče debljine osam centimetara. Projekat je koštao oko 890.000 KM.

KOMENTARI (3)