KUIP / Sa pet lokacija u Kantonu Sarajevo uzeti uzorci vode na prisustvo teških metala

10. 07. 2019. u 15:21:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Kako bi se građanima KS omogućile potpuno tačne i nedvosmislene informacije o kvaliteti vode koju piju, u toku jučerašnjeg dana, kantonalni inspektor za hranu je izvršo sveobuhvatni inspekcijski nadzor u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo i za potrebe laboratorijskih ispitivanja na prisustvo teških metala uzeo uzorke vode są pet lokaliteta.

Kakvu vodu pijemo: Oglasio se vodovod o prisustvu metala u vodi

Nakon ViK-a oglasio se i Zavod za javno zdravstvo: Kakvu vodu piju Sarajlije?
 
Uzorci vode su uzeti iz Filterskog postrojenja Bosna 1 na Ilidži, iz kojeg se vrši vodnosnabdijevanje najvećeg dijela grada, pumpne stanice Bačevo, iz koje se napaja pravac Alipašino Polje, Buča i Boljakov potok, te Novo Sarajevo, kao i sa lokacije Bazen Mojmilo koji napaja pravac Hrasno, Skenderija, Grbavica I i II, Alipašino Polje i Dobrinja. Osim toga, uzorci vode uzeti su i iz slavine na području Općine Centar i to u objektu BBI Centra, te są Bistričke česme u Općini Stari Grad. Provjera zdravstvene ispravnosti vode namijenjene javnom vodosnabdijevanju biće izvršena u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo FBiH, a uzeti uzorci vode biti će analizirani na prisustvo bakra, olova, žive, arsena, hroma i kadmija, navodi se u saopćenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Kako je i zakonski predviđeno, kantonalni sanitarni i inspektori za hranu vrše kontinuirane provjere zdravstvene ispravnosti vode za piće preko JU Zavod za javno zdravstvo KS, čiji uposlenici vrše mjesečne analize vode iz sistema gradskog vodosnabdijevanja. U slučaju eventualnih odstupanja vrijednosti parametara na mikrobiološke i fizičko-hemijske parametre obavještava se kantonalna inspekcija, dok se izvještaji vezani za analize na prisustvo teških metala dostavljaju Federalnom ministarstu zdravstva.
 
Kako je programska orjentacija KUIP-a prioritetno usmjerena na zaštitu i poboljšanje zdravlja stanovništva u KS, to će cijeneći javni interes, dobiveni rezultati o provedenom uzorkovanju biti saopćeni odmah po okončanju analiza.

NEMA KOMENTARA