KS / Reducirana isporuka gasa: Toplane prešle na alternativna goriva

09. 01. 2017. u 15:30:00 S. H.

Shares:0

Zbog reducirane isporuke prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije, KJKP "Toplane" su u cilju održanja toplifikacijskog i gasnog sistema Kantona Sarajevo prešle na korištenje alternativnog goriva (mazut, lož ulje).

Ovo ja za Radiosarajevo.ba potvrdio šef kabineta direktora KJKP "Toplane - Sarajevo" Ženja Ljubuškić.

Sva kotlovska postrojenja u pogonu su s ustaljenim dnevnim režimom rada.

"U skladu s općim tehničkim uvjetima na vanjskim temperaturama zraka ispod - 8 stepeni celzija kotlovska postrojenja KJKP Toplane - Sarajevo d.o.o. tokom cijele noći rade toplim režimom rada, neprekidnog oblika, čime se preventivno djeluje i sprečava smrzavanje vode u toplifikacionoj distributivnoj mreži i u unutrašnjim instalacijama", rekao je Ljubuškić.

NEMA KOMENTARA