KS / Poziv korisnicima dodatka na djecu

18. 03. 2019. u 15:17:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

U cilju uspostavljanja sistema jedinstvenog registra SOTAC (WEB softverska platforma koja omogućava evidentiranje svih korisnika socijalne pomoći kao i sve oblike primljene pomoći u FBiH) pozivaju se korisnici dodatka na djecu da dostave kopiju tekućeg računa u prostorije Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za socijalnu zaštitu Općine Centar, soba 305 ili 307.

"Sistem SOTAC generiše izvještaje za potrebe općinske administracije (Centri za socijalni rad, službe i odjeljenja), za potrebe kantonalnih CSR i nadležnih kantonalnih ministarstava i na kraju za potrebe Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Ovaj softver omogućio je komunikaciju između Centara za socijalni rad u cijeloj Federaciji BiH i Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, te jedinstvenu bazu podataka u kojoj se nalaze svi potrebni podaci o korisnicima novčanih naknada dobivenih na osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom", nadeveno je u saopćenju iz Općine Centar. 

NEMA KOMENTARA