! / Marijin-Dvor posvađao i kantonalne institucije: Pljušte demantiji i reagovanja

30. 04. 2019. u 09:40:00 E. H.

Shares:23

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo uputio je reagovanje i demanti u vezi informacije objevljene na web strani Kantona Sarajevo pod naslovom „Reagovanje povodom usvajanja izmjena i dopuna Regulacionog plana 'Gradski centar – Marijin Dvor' za lokalitet Kvadrant 'B'“.

Kako doznaje portal Radiosarajevo.ba, demanti je dostavljen i premijeru KS Edinu Forti, ministru prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damiru Filipoviću, gradonačelniku Grada Sarajeva Abdulahu Skaki i načelniku Općine Centar Sarajevo Nedžadu Ajnadžiću.

U demantiju Zavoda navodi se da u tekstu objavljenom na web-stranici Kantona Sarajevo „nekorektno i netačno navodi niz podataka“.

„Za predmetno područje postoji Regulacioni plan Gradski centar 'Marijin Dvor' koji je usvojen 1999. godine, a u više navrata je trpio određene izmjene i dopune. Na zvaničnoj web-stranici Gradskog vijeća Grada Sarajeva objavljen je tekst pod naslovom 'Gradsko vijeće usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant B'. U pripremi Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana 'Gradski centar – Marijin Dvor' za lokalitet Kvadrant 'B', učestvovali su i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Ova informacija je najpouzdanija, a to znači da su se tek stvorili uslovi da se pristupi izradi izmjena i dopuna ovog regulacionog plana i u kom obuhvatu. To opet znači da se u ovom trenutku ne može govoriti o planskim rješenjima koja zavise od mnogo faktora i raspoloživih podataka, kao i podataka koji tek trebaju da se dobiju na osnovu istraživanja relevantnih institucija, odnosno iz dokumenata koji su do sada trebali biti izrađeni, a koji su u nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša“, pojasnili su iz Zavoda.

Dodali su da smatraju da je informacija objavljena 25. aprila 2019. godine na zvaničnoj web-stranici Vlade Kantona preuranjena i manipuliše određenim podacima koji su netačni ili vrlo upitni, s obzirom na da na nivou Kantona Sarajevo još nisu okončane aktivnosti i stvoreni uslovi za stručnu i naučnu procjenu uticaja planskih dokumenata na kvalitet zraka.

„U cijeloj ovoj situaciji, kada su zvaničnu informaciju sa web-stranice Vlade Kantona Sarajevo prenijeli brojni mediji, u kojima se Zavod za planiranje razvoja KS i direktor Hamdija Efendić, dovode u negativan kontekst, istu smatramo neprofesionalnom jer nisu provjerene osnovne informacije, te neprimjerenom u ovom trenutku, jer izrada izmjena i dopuna predmetnog regulacionog plana još nije ni započeta, niti se može zvanično započeti do momenta objavljivanja Odluke o izmjenama i dopunam Odluke pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana 'Gradski centar – Marijin Dvor' za lokalitet Kvadrant 'B' u Službenim novinama Kantona Sarajevo“, zaključeno je u demantiju.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je 24. aprila 2019. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin-Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“.

Riječ je o oživljavanju procesa kojima se omogućava nastavak izgradnje na jednoj od najatraktivnijih lokacija u samom centru grada.

„Ovo je historijska odluka Gradskog vijeća i ja je pozdravljam. Na ovaj način otvaramo proces koji će omogućiti počektak izgradnje jednog novog dijela Grada Sarajeva. Posebno mi je drago što će danas usvojene smjernice za izradu regulacionog plana propisati da će se graditi šetnica od Vilsonovog šetališta pa sve do Skenderije. Također, predviđena je izgradnja i koncertne dvorane. Očekujemo da će zajedno sa ostalim nadležnim institucijama u narednom periodu biti do kraja završen proces kojim stvaramo preduslove za veliki graditeljski zamah u dijelu grada kojim danas dominiraju ruševine“, kazao je tad za portal Radiosarajevo.ba gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka.

KOMENTARI (2)