KS / Konačna rang lista: 461 osoba će dobiti po 10.000 maraka za kupovinu stana ili kuće

02. 09. 2019. u 19:31:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo danas je objavilo konačnu rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.

Rang lista sadrži 461 osobu.

Kriteriji prilikom rangiranja bili su starosna dob, stepen stručne spreme, broj članova domaćinstva, priznati naučni, kulturni, sportski i profesionalni uspjeh, boravak na području Kantona Sarajevo, da li je član porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti, kupopordajna cijena stana ili kuće iz ugovora, te zajedničko apliciranje bračnih ili vanbračnih partnera. 

Ministarstvo će subvencionirati kupovinu kuće ili stana sa deset hiljada maraka.

Prijedlog konačne rang liste će biti proslijeđen Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

KOMENTARI (3)