Sjednica / Vijeće ministra BiH u utorak o hitnim mjerama za nezakonite migrante

14. 05. 2018. u 20:18:00 Fena

Shares:0

Vijeće ministara BiH u utorak bi na svojoj sjednici trebalo razmatrati informaciju sa prijedlogom mjera koje treba da budu hitno preduzete, sa fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega sa istočnim susjedima BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić danas je nakon sastanka Koordinacionog tijela za pitanje migracija u BiH izjavio da su pripremili akcione i druge planove, koji će biti usvojeni na Vijeću ministara, sa preciznim aktivnostima, nosiocima i rokovima za njihovu realizaciju.

Na predloženom dnevnom redu sjednice Vijeća ministara su i nacrti zakona o elektronskim komunikacijama, o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, te o postupku imenovanja na nivou institucija BiH. 

Vijeće ministara treba razmatrati i informaciju o paketu proširenja čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije, te mišljenje "Proširenje: uključivanje lokalnih i regionalnih nivoa vlasti zapadnog Balkana u EU makroregionalne strategije i inicijative prekogranične i transnacionalne saradnje" koje je pripremio generalni izvjestilac Komiteta regiona EU Franz Schausberger

Među 38 tačaka predloženog dnevnog reda je i informacija o perspektivama za BiH za period 2019-2021. godina.

NEMA KOMENTARA