Sarajevo / Ulaganja u infrastrukturu: USAID misija u BiH i BH Gas šire saradnju

12. 09. 2018. u 14:37:00 Radiosarajevo.ba

Shares:5

S ciljem otklanjanja prepreka za investiranje u izgradnju objekata gasne infrastrukture i osiguranja sigurnosti snabdijevanja gasom u BiH, USAID misija u Bosni i Hercegovini i Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. potpisali su danas memorandum o razumijevanju.

Ovim dokumentom definirana je saradnja u pogledu unaprjeđenja procesa ishodovanja potrebnih infrastrukturnih dozvola, praćenja postupaka ishođenja odobrenja, saglasnosti i dozvola na investicijskim projektima te zajedničkog pristupa prilikom upućivanja prijedloga prema nadležnim resorima i njihovo praćenje, saopćila je USAID misija u BiH.

Šef USAID misije u Bosni i Hercegovini Peter Duffy, podcrtao je važnost adekvatnog planiranja, ulaganja i transparentnosti u sektoru gasa.

“Stabilan i konkurentan energetski sektor preduslov je za privredni rast u Bosni i Hercegovini. Pored ispunjavanja obaveza prema EU, proaktivan razvoj i implementacija strateške vizije u gasnom sektoru značajno povećava mogućnost direktnih investicija i pristupa predpristupnim fondovima. Osim toga ove aktivnosti doprinose sigurnosti snabdijevanja potrošača“, naveo je Duffy te dodao da su promjene u sektoru moguće samo zajedničkim pristupom svih relevantnih sudionika.

Direktor BH Gasa Jasmin Salkić naveo je da je ovaj Memorandum nastao kao rezultat potrebe strana potpisnica, da u toku pripreme izgradnje objekata gasne infrastrukture osiguraju realizaciju aktivnosti, u vremenski potrebnim okvirima.

Poseban značaj poklonit će se i postupku ishođenja odobrenja, saglasnosti i dozvola na investicijskim projektima, kao i ostalim administrativnim procedurama. Navedene aktivnosti će biti usmjerene, u prvoj fazi, u realizaciju projekta Južna interkonekcija BiH – Republika Hrvatska, a nakon toga i u realizaciju ostalih projekata izgradnje gasne infrastrukture. Odobrenim grant sredstvima USAID se već uključio u realizaciju izgradnje Južne interkonekcije, a ovaj Memorandum je samo osnova za otklanjanje svih prepreka koje se mogu pojaviti u realizaciji projekta. BH-Gas izuzetno cijeni što USAID-u stavlja svoje resurse u funkciju identifikacije i otklanjanja prepreka u realizaciji izgradnje gasne infrastrukture, jer prirodni gas je ekološki energent 21. stoljeća i njegova potrošnja u svjetskim okvirima ima samo porast i veću primjenu“, istakao je Salkić.

Jedan od ciljeva USAID projekta “Investiranje u sektor energije” jeste uklanjanje prepreka za investiranje u infrastrukturu gasnog sektora u Bosni i Hercegovini, te pružanje preporuka za dalje formiranje pravnog i regulatornog okvira za formiranje konkurentnog tržišta gasa.

Na konferenciji “Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini” koja je početkom jula održana na Jahorini u organizaciji USAID projekta “Investiranje u sektor energije”, usaglašene su konkretne i jasne smjernice za nastavak procesa reforme energetskog sektora, uključujući i sektor gasa.

NEMA KOMENTARA