Asocijacija žena SDA / Sebija Izetbegović je na meti onih koji ne žele pozitivne promjene

14. 09. 2017. u 10:45:00 Fena

Shares:0

Asocijacija žena Stranke demokratske akcije oglasila se danas saopćenjem za javnost povodom slučaja direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebije Izetbegović.

"Neprofesionalno je i tužno da se preko žene koja iza sebe ima godine predanog rada u najhumanijem i najtežem pozivu, koja je i univerzitetska profesorica, danas i menadžerica, razračunavaju političke stranke pokušavajući steći političku prednost na predstojećim izborima", saopćila je danas ova asocijacija. 

Kako se navodi u saopćenju, politička stvarnost BiH i kapitalistička demokratija postali su teren na kojem se, prvenstveno kroz medije i vijesti, nastoje kontrolirati mišljenja i tržište ideja pojedinaca i društva, oblikujući tako, potpuno pogrešno, cjelokupnu percepciju političke realnosti.

"Da mediji imaju presudnu ulogu u sustavu indokrinacije pokazuje i slučaj Sebije Izetbegović, doktorice, profesorice, uspješne poslovne žene, koja se godinama, aktivno sudjelujući u unapređenju javnog zdravstva, kontinuirano nalazi na meti privatnih medija, koji najširu javnost dezavuiraju i snabdijevaju ideološkim konotacijama lišenim i stručnim izvorima i pravim informacijama, ali i autocenzurom i mogućnostima demantija, čime efektivno blokiraju bilo kakvo saznanje i razumijevanje onoga sto se, u društvu, zaista i događa", saopćeno je.

Asocijacija žena SDA kaže da, svakako, njihova namjera nije da se ukaže na postignuća žena u bosanskohercegovačkom društvu, na visoki menadžment kojim žene vrlo uspješno mogu i žele da se bave, a zahvaljujući vlastitim kompetencijama i vještinama, niti na rezultate o kojima se vrlo malo zna, a koji unapređuju svakodnevni život pojedinaca, nego im je cilj neosnovana diskreditacija i u krajnjem slučaju i odstupanje od pozicija na kojima se nalaze.

"Nije nepoznat ni tzv. fenomen staklenog stropa, prema kojem žena u hijerarhiji i organizaciji može napredovati samo do određene razine, nakon čega daljnje uspinjanje i napredovanje postaje gotovo nemoguće. Neprofesionalno je i tužno da se tako preko žene koja iza sebe ima godine predanog rada u najhumanijem i najtežem pozivu, koja je i univerzitetska profesorica,  danas i menadžerica, razračunavaju političke stranke pokušavajući, steći političku prednost na predstojećim izborima. Dobro organizirana prljava propaganda, pripremljena za najširu populaciju, podvrgava ljude manipulaciji i uspješno zavarava, često u razmjerima kojih nisu ni svjesni, te tako pojedinci, ako nemaju realnih i objektivnih izvora informiranja, potpadaju pod razornu i sveobuhvatnu moć propagande i prihvataju njene neistine i iskrivljene informacije", navodi se u saopćenju.

Kažu da malo dublji pogled na pokušaj medijskog linča profesorice Izetbegović otkriva i druge konotacije, one porodične, gdje njeno prezime predstavlja jedan od najvažnijih indikatora postojanja javne diskriminacije.

"Prema istom se ukazuje na činjenicu da žene, ako u porodici imaju izrazito politički aktivne članove, bi trebalo prema automatizmu biti podzastupljene na rukovodećim pozicijama, bez obzira na njihove lične sposobnosti i kvalitete. Oblikovanje takvih medijskih poruka unutar jednog društva dovodi do marginalizacije dijela cijele populacije, u kojoj se diskriminacija potiče a uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u svim društvenim odnosima isključuje", stoji u saopćenju.

Dalje se navodi da se ne uzima u obzir činjenica da je prof. dr. Izetbegović bila direktorica Opće bolnice koju je zatekla sa 1,5 miliona KM duga a ostavila bolnicu sa 1,7 miliona KM u plusu

"Još je jedan razlog pokušaja diskreditacije profesorice Izetbegović, a to je njeno društveno odgovorno poslovanje vezano za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i njenu upravljačku funkciju u njegovom radu. Naime, neprihvatanjem postojećih loših praksi i aktivnim provođenjem koncepta društveno odgovornog poslovanja, te uvođenjem standarda poslovanja u skladu sa dugoročnim održivim razvojem, ista se našla na meti onih koji niti žele pozitivne promjene, niti izlazak iz zone konformizma, a niti ostvarenje društvene dobrobiti za sve, a posebno za pacijente, u službi kojih javno zdravstvo i klinički centri i postoje", stoji u saopćenju.

Asocijacija žena ističe da je svakako, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu, pravi poslovni izazov privući i zadržati zaposlenike, a posebno doktore i ostalo medicinsko osoblje, koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti uspješnosti poslovanja, te rastu i razvoju kliničkih centara, osobito kada je jasno da se njihove vještine mnogo više mogu materijalizirati u zemljama zapadne Europe i svijeta. Stoga su odlazak zdravstvenih kadrova u inozemne zdravstvene ustanove i mjere za njihovo zadržavanje problematika koja daleko nadilazi mogućnosti jedne zdravstvene ustanove.

"Ali da i na tom polju ima pomaka pokazuje i nedavna implementacija Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo prema kojem je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu vraćen u Senat UNSA kao najveća nastavna baza.  Na kraju, poražavajuće je da se politička komunikacija i borba za političke poene u savremenom demokratskom društvu, ili bar društvu koje bi to trebalo biti, stavlja u kontekst sudjelovanja jedne žene na tržištu rada koja je, jedina prijavljujući na javni poziv za poziciju na kojoj se nalazi, zajedno sa menadžmentom, kroz uspostavljanje ravnoteže između efikasnosti i efektivnosti, racionalno korištenje ograničenih resursa i adaptiranje na nastale promjene, kao i na one nastupajuće, krenula ostvarivati ciljeve koji determiniraju i svrhu postojanja samog Kliničkog centra, a što je dobrobit svakog pacijenta pojedinačno, njegove porodice i briga za zdravljem cjelokupne društvene zajednice. Vjerujemo da će menadžment, bez obzira na otežane uvjete rada, kao i sveprisutnu globalizaciju, svojim radom i korištenjem znanja i iskustava svih sudionika u poslovanju, pozicionirati Klinički centar Univerziteta u Sarajevu na tržištu kao kompetentnu zdravstvenu ustanovu, spremnu da odgovori svim zahtjevima zajednice, prihvatljivu i za zaposlenike,  i za poslovne partnere", kažu iz Asocijacije SDA.

Dalje navode da, "uprkos negativnoj propagandi  privatnih medija, a posebno dnevnih listova, koje karakteriziraju dominantno huškački ton, zapaljiva retorika i kontinuirano mijenjanje pravaca, i bez obzira na politikanstva i raznorazne manipulacije kojima se nastoji obezvrijediti uspješan rad bosanskohercegovačkih radno aktivnih žena". Dodaju da domaća javnost i desetine hiljada žena daju snažnu podršku profesorici Izetbegović u njenom radu, a koji će, rezultirati ne samo unapređenjem zdravstvenog sistema i zdravstvenih usluga, nego i ostvarenje temeljnog prava svih pacijenata, prava na zdravlje i bolju kvalitetu življenja.

KOMENTARI (5)