Predstavljanje / Uspostavljen jedinstveni registar boraca za Tuzlanski kanton

10. 03. 2018. u 11:57:00 S. H.

Shares:340

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević prezentirao je Registar pripadnika 2. korpusa Armije RBiH u Tuzli.

U ovoj evidenciji navodi se oko 119.110 pripadnika Armije RBiH, a od toga 115.168 boraca je bilo u MUP-u, a u Patriotskoj ligi i HVO-u ostatak.

Skoro 84 posto pripadanika je dobilo uvjerenje o plaćanju u učešću u Oružanim snagama, dok se 8 posto pripadnika nije složilo sa nekim navodima u uvjerenju.

U aplikaciji koja je danas predstavljena vidi se u kojim općinama su se borili borci, a jedinstveni registar će biti dostupan svim nivoima vlastima, ali će predstavljati službenu tajnu i služiti samo za službene potvrdu.

"Tamo se može izvršiti uvid i ukoliko u registru postoje imena kojima tamo nije mjesto mogu se staviti primjedbe", naglasio je Bukvarević. 

Podsjetio je da je postojala ideja da se registar stavi na javni uvid, ali se odustalo nakon što je zahtjev odbijen od Ureda za zakonodavstvo BiH i Agencije za zaštitu ličnih podataka.  

"Moram reći i to da smo od Agencije za zaštitu ličnih podataka dobili upozorenje da bi javna objava podataka bila tretirana kao krivično djelo. Lično sam tražio da moj karton bude prvi javno objavljen, a to može učiniti svaki pripadnik Armije RBiH s tim da mora potpisati izjavu kojom dopušta da se podaci iz njegovog kartona mogu javno objaviti", dodao je ministar Bukvarević.

Bukvarević je podsjetio da su u 2017. godini usvojeni tri zakona koja se tiču prava i zaštite branilaca.

Predstavljeno je da je 315 miliona KM utrošeno na borce, navodeći kako se novac iz ovog ministarstva raspoređuje po kantonima, od čega je za borce u Tuzlanskom kantonu utrošeno oko 60 miliona KM.

Na federalnom budžetu se nalazi 126.929 korisnika koji primaju mjesečnu naknadu. Od toga je 47.956 RVI, 39.613 porodica šehida, 4.951 dobitnika najvećih ratnih priznanja i 34.400 boraca koji su ostvarili tzv. prijevremenu penziju.

Za uvezivanje vojnog staža je oko 130 hiljada boraca tražilo pomoć od Ministarstva.

Oko 140 hiljada predmeta će morati biti pregledano, naveo je Bukvarević, navodeći kako se revizija mora uraditi prema zakonu.

Nacrt zakona o boračkim udruženjima, rekao je ministar Bukvarević, u svim kantonima je istaknut kao prioritet.

Današnjom prezentacijom javnost je obaviještena o jedinstvenom registru boraca i korisnika u Tuzlanskom kantu, naveo je ministar, navodeći kako se nada da će se svake godine unositi novi podaci koji se za sada ažuriraju jednom mjesečno.

Objavu registra za područje Tuzlanskog kantona podržao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK-a, rekavši da se ne treba plašiti podataka ko se i zbog čega borio u ratu od 1992. do 1995. godine, te šta je ko na ime beneficija dobio do danas.

U Tuzli je danas prezentirana i informacija Ministarstva za boračka i pitanja invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH o aktivnostima vezanim za materijalnu podršku boračkoj populaciji.

"Zakon o boračkim udruženjima upućen je Parlamentu s molbom da ga što prije stavi na dnevni red i usvoji, a on osim ostalog omogućava da se sva boračka udruženja formiraju u jedno ukoliko to žele. Što se tiče Zakona o demobilisanim borcima, on predviđa 15 prava te kategorije koje trenutno nema u zakonu. Smatramo da je mnogo bolje regulisati i riješiti to putem zakona, nego pojedinačno za određenu kategoriju", zaključio je Bukvarević koji je najavio da će poslije Tuzle registar biti predstavljen u Zenici i Bihaću.

KOMENTARI (4)