Sarajevo / Radionica VSTV-a BiH: Borba protiv korupcije je prioritet za BiH

14. 11. 2017. u 18:43:00 Fena

Shares:0

"Procjena trenutnog stanja i identifikovanje područja za moguće unapređenje“, bila je tema dvodnevne radionice o saradnji tužilaštava i policijskih tijela koja je održana u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Radionica je realizirana u okviru projekta "Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ koji podržavaju vlade Švicarske Konfederacije i Kraljevine Norveške u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku podršku razmijene informacija (TAIEX).

Svrha te radionice je procjena nivoa saradnje između tužilaštava i policije, naročito u procesuiranju predmeta krivičnih djela korupcije i privrednog kriminala, kao i definisanje mogućih područja budućeg unapređenja saradnje između tužilaštava i policijskih tijela.

Uvodnim obraćanjem konferenciju su otvorili potpredsjednica VSTV-a BiH Jadranka Lokmić-Misirača i šef Odjela za vladavinu prava Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR) Richard Wood.

Lokmić-Misirača je zahvalila Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, koja je putem TAIEX-a podržala radionicu.

Dodala je da VSTVBiH nastoji kontinuirano jačati kapacitete domaćeg pravosuđa za borbu protiv korupcije, privrednog i organizovanog kiminala i nastavlja odgovorno ispunjavati svoju ulogu u pravosudnom sistemu.

"Ova borba je prioritet za Bosnu i Hercegovinu, za VSTV i pravosudne institucije i sve građane Bosne i Hercegovine. Radionica je primjer odlučnosti da zajedno sa predstavnicima tužilaštava i agencija za provođenje zakona unaprijedimo vlastito znanje za borbu protiv različitih vidova kriminala, pa i onih najsloženijih poput organizovanog kriminala i korupcije", naglasila je potpredsjednica VSTV-a.

Šef EUSR-ovog Odjela za vladavinu prava Richard Wood je u svom uvodnom izlaganju rekao da je TAIEX-ova radionica jedan od mnogih vidova podrške koju Evropska unija pruža BiH u razmjeni stručnog znanja iz EU.

"Vlasti moraju osigurati da bolje sarađuju od onih koji su na pogrešnoj strani zakona. Mnoga unapređenja su zasigurno postignuta na polju uobičajene, svakodnevne delinkvencije, a sada je pravo vrijeme da se razmotri i saradnja vezana za konkretne oblike kriminala kao što su korupcija, terorizam i privredni kriminal. Zbog toga će stručnjaci iz EU na ovoj radionici dati savjete i podijeliti svoja iskustva u obavljanju istraga u konkretnim slučajevima kriminala", potcrtao je Wood.

Tokom radionice predstavljeni su pozitivni primjeri i najbolje prakse saradnje tužilaca i policije iz zemalja članica Evropske unije ( Hrvatske, Austrije, Italije i Slovenije ) kao i primjeri iz domaće prakse, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

NEMA KOMENTARA