Vlada FBiH / Posebne kategorije otpada uvrštene u Prijedlog zakona

19. 05. 2017. u 18:12:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

U Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je utvrdila Federalna vlada, uvrštena je i definicija „posebne kategorije otpada“.

Riječ je o otpadnim materijama koje su važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju, te zahtijevaju posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

Nova je i definicija „proizvođača i uvoznika proizvoda“, kao pravne osobe koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prva stavlja na tržište Federacije BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Novina u Zakonu je i „operater sistema”, tj. pravna osoba koja po principu „produžene odgovornosti proizvođača” ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada. Operatera sistema mogu osnovati isključivo pravne osobe koje obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.

Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i finansijski odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada: ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, gume, električni i elektronički otpad, zatim otpad koji sadrži azbest i PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida, medicinski, životinjski i građevinski otpad.

Provedbenim propisima bit će utvrđeni kriteriji za obračun i plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi izvještavanja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, te visina naknada, za određene proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja za posebne kategorije otpada.

Naknade za posebne kategorije otpada uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH osim za posebne kategorije za koje postoje operateri sistema.

Zakonom o upravljanju otpadom uspostavlja se informacioni sistem upravljanja otpadom kao niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada, subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom, a on se uspostavlja u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. Provedbenim propisom uredit će se način i finansijsko tehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacionog sistema, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja informacija o otpadu.

NEMA KOMENTARA