Kanton Sarajevo / Posao za 800 nastavnika, profesora i stručnih saradnika

09. 08. 2018. u 19:06:00 Fena

Shares:0

Na osnovu saglasnosti koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo osnovnim i srednjim školama KS za raspisivanje konkursa za prijem uposlenika, u školskoj 2018./2019. godini bit će zaposleno 800 nastavnika, profesora i st

Od tog broja data je saglasnost za popunjavanje više od 550 radnih mjesta u osnovnim školama.

Kako je rekao kantonalni ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović za 100 radnih mjesta u osnovnim školama raspisan je konkurs na neodređeno radno vrijeme i to najčešće za poziciju profesor razredne nastave.

Objave konkursa počele su početkom tekućeg mjeseca, a sve procedure vezane za prijem uposlenika u školama bit će okončane do početka školske godine.

Saglasnost za raspisivanje konkursa data je nakon što je Komisija za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim je radom prestala potreba u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo dostavila podatke o kadrovskim potrebama i tehnološkom višku za školsku 2018./2019.godinu.

"Stav Ministarstva od početka je da se raspisuju konkursi na neodređeno vrijeme u svim školama u kojim postoji potreba i mogućnost zbrinjavanja ljudi na neodređeno vrijeme, po određenim objektivnim kriterijima", dodao je Kazazović, navedeno je u saopćenju Kantona Sarajevo.

 

NEMA KOMENTARA