Istraživanja / Osnovno pitanje koliko građani BiH troše na putovanja

21. 11. 2018. u 09:53:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, po prvi put provodi anketno istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima stanovnika BiH.

„Anketa će se provoditi, u periodu od 22. novembra do 4. decembra ove godine, na području cijele BiH na reprezentativnom uzorku od 5.550 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 3.300 iz FBiH, 1.700 iz RS i 550 iz Brčko distrikta BiH“, pojasnili su iz Agencije za statistiku BiH.

Dodali su da će se u anketi pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanja, trajanju putovanja, posjećenim destinacijama, navikama stanovnika BiH prilikom putovanja.

„Prikupit će se i podaci o ukupnoj potrošnji, tačnije o prosječnim izdacima za putovanja, uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznica, itd., te drugim karakteristikama stanovništva u BiH“, istakli su iz Agencije.

Naglasili su da statističke institucije BiH garantiraju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne statističke aktivnosti.

NEMA KOMENTARA