Helikopteri / OS BiH tokom akcija gašenja požara prebacio 18 tona tereta i opreme

14. 09. 2017. u 12:46:00 AA

Shares:0

Oružane snage BiH su tokom 2017. godine bile kontinuirano angažovane na pružanju pomoći civilnim organima vlasti i stanovništvu u kriznim i vanrednim situacijama, a posebno na planu gašenja požara gdje su dale svoj puni doprinos u njihovom izvršenju.

U periodu od marta do početka septembra, a posebno tokom ljetnih mjeseci 2017. godine, Oružane snage BiH su u više navrata bile angažovane u operacijama gašenja požara iz zraka i kopna na lokacijama općina: Konjic, Mostar, Tomislavgrad, Bileća, Trebinje, Međugorje, Berkovići, Livno, Gacko, B. Grahovo, Drvar, Kupres, Ravno, Jablanica i Ljubinje.

S obzirom na to da su požarišta bila udaljena i nepristupačna za djelovanje civilnih struktura vlasti, na gašenju požara korištene su helikopterske jedinice OS BiH s helikopterima tipa Mi-8T i Mi-8MTV.

Pomoću helikoptera OS BiH vršeno je izviđanje požarišta te gašenje požara iz zraka pomoću protupožarnog vedra. Tokom ovih aktivnosti bilo je angažovano preko 250 pripadnika OS BiH od čega su helikopterske jedinice OS BiH ostvarile ukupno 226,3 sati leta pri čemu je izbačeno oko 1.850 tona vode, prevezeno 212 lica, te je zračnim putem prebačeno 18 tona raznog tereta i opreme (vatrogasna oprema, burad s vodom, naprtnjače...) namijenjene aktivnostima gašenja požara.

Za potrebe ovih aktivnosti OS BiH utrošile su 155.890 litara GM1.

Ostvareni rezultati pokazuju, da su OS BiH svojim djelovanjem u značajnoj mjeri pomogle lokalnim zajednicama i doprinijele ukupnom stabiliziranju situacije u gašenju požara u kriznim područjima.

Ovim angažovanjem OS BiH su još jednom čvrsto potvrdile svoje stalno i dugoročno opredjeljenje da će ovu zakonom definirani zadatak u budućnosti i dalje predano izvršavati u okviru raspoloživih operativnih kapaciteta i mogućnosti, a u cilju unaprjeđenja općih uslova života lokalnih zajednica i svih građana u BiH.

Tagovi: OS BiH

NEMA KOMENTARA