EXPLODE / Njemačka nastavlja podršku uništavanju municije i zaostataka rata u BiH

12. 10. 2017. u 17:17:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke i Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini su dana 10. oktobra potpisale drugi po redu ugovor u ovoj godini za UNDP-ov projekat „EXPLODE+ (Urgent Action Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina - Phase 3“).

Sredstva u iznosu od 250.000 eura će poslužiti za uništavanje artiljerijskih sredstava i kompleksnih raketnih sistema kao zaostataka rata, a koji predstavljaju i opasnost za sve građane u BiH. 

Ovo je peti put da se stavljaju na raspolaganje sredstva koja pomažu u
prevazilaženju problema viškova municije u BiH.

Savezna RepublikaNjemačka je do sada sudjelovala u procesu uništavanja municije, a sada i raketnog goriva sa 1,1 miliona eura.

Njemačka je u ovoj godini već stavila na raspolaganje sredstva u visini
od 250.000 eura, a tim sredstvima je uništeno gotovo 2,4 miliona metaka
municije za malo oružje i lako naoružanje i oko 35.700 artiljerijske municije.

Od 2010. je godišnje širom svijeta bilo preko 28 neplaniranih eksplozija
skladišta municije. Bosna i Hercegovina je također ugrožena zbog velike
količine stare i nesigurne municije.

U Bosni i Hercegovini postoji još oko 15.500 tona zaliha municije, od toga je
8.500 tona viška municije (čiji je prosjek starosti preko 35 godina).

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je u decembru 2016. godine
usvojilo plan za uništavanje municije u 2017. Isti plan predviđa da u 2017.
godini bude uništeno 4.500 tona nesigurne municije.

Sa ovom donacijom proces uništavanja municije se može nastaviti i time
povećati sigurnost ljudi u Bosni i Hercegovini.

Ova njemačka donacija je također i priznanje za napredak, koji je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ostvarilo u rješavanju viškova naoružanja.

Pored ovoga Njemačka već mnogo godina aktivno djeluje u oblasti
humanitarnog deminiranja. Dosada je u te svrhe stavljeno na raspolaganje
oko 3,5 miliona eura.

NEMA KOMENTARA