BiH / Miletić u parlamentarnu proceduru uputio izmjene Zakona o VSTV-u

21. 11. 2019. u 10:11:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Jučer je u Sarajevu održana debata „Pravo na pravdu“ koja je bila posvećena rješavanju ozbiljnih problema u provođenju zakona i vladavini prava u Bosni i Hercegovini, kao i stanju u pravosudnim i tužilačkim organima.

U skladu sa preporukama i zaključcima sa ove debate, a posebno preporukama Priebea, višeg nezavisnog pravnog stručnjaka Evropske unije, važno je istaći da Forum građana Tuzle, u saradnji sa Pravosudnom mrežom Bosne i Hercegovine i Helsinškim odborom za ljudska prava u RS već više godina bezuspješno pokušava implementirati inicijativu za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV).

„Upravo iz tog razloga, Zlatko Miletić izaslanik u Domu naroda Parlamenta BiH uputio je jučer u parlamentarnu proceduru inicijativu i prijedloge izmjena 18 od 95 članova osnovnog teksta ovog Zakona koje su izradile navedene organizacije.

Zlatko Miletić uputio inicijativu - undefined

Foto: DF: Zlatko Miletić uputio inicijativu

Prijedlozi preporuka sadrže:

- Odredbe o uslovima i mandatima sudija i tužilaca;
- Odredbe o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca;
- Dodatne preporuke, koje se odnose na nadležnosti i ovlaštenja, posebno u smislu njihovog redukovanja u smislu prenosa nadležnosti na vrhovne sudove entiteta i Apelacionog suda Brčko Distrikta, te drugih sudova i tužilaštava različitih nivoa sudske vlasti.

Sve navedeno bi trebalo predstavljati prvi korak u uspostavi sistema koji će garantirati vladavinu prava u BiH“, saopćili su iz Demokratske fronte.

NEMA KOMENTARA