Štetne emisije / Među zagađivačima zraka u Evropi i četiri termoelektrane iz BiH

26. 02. 2019. u 17:06:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Zastarjele termoelektrane na ugalj, njih 16 koje su još u pogonu u većini država zapadnog Balkana, svojim štetnim emisijama godišnje uzrokuju više od 3.000 slučajeva prerane smrti.

Također, zabilježeno je 8.000 slučajeva bronhitisa kod djece te kao posljedicu imaju i zdravstvene i ekonomske troškove između 6,1 i 11,5 milijardi eura u regiji, ali i na širem području Evrope.

Studija u kojoj se navode ovi statistički podaci kreirana je u saradnji sa stručnjacima iz organizacija "Savez za zdravlje i okoliš" (HEAL), "Sandbag", "Greenpeace", "Mreža za klimatsku akciju" (CAN Europe), "Mreža za nadzor banaka srednje i istočne Evrope" i "Agora Energiewende", a recenzirale su je organizacije iz država zapadnog Balkana.

Spomenuto istraživanje pokazalo je da EU snosi većinu zdravstvenih troškova koji nastaju onečišćenjem zraka iz zastarjelih termoelektrana na Balkanu, dok se zdravstveni troškovi država u kojima elektrane djeluju iz tog naslova procjenjuju između 1,9 i 3,6 milijardi eura.

Prema rezultatima studije, samo termoelektrana Ugljevik u BiH uzrak izbaci više sumpornog dioksida nego sve njemačke termocentrale zajedno.

Termoelektrane u BiH, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, na Kosovu i u Srbiji, zemljama koje nisu članice EU, ali su dio njene Energetske zajednice, ispuštaju goleme količine polutanata u zrak, a osim u tim državama izazivaju ekološki, zdravstveno i ekonomski štetne posljedice i u Rumuniji, Italiji, Mađarskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Hrvatskoj.

Dio takvog onečišćenja zrakom dopre i do Poljske, Njemačke, Češke, Austrije, pa i Slovenije, u kojoj od posljedica takvog zagađenja godišnje prijevremeno umre 29 ljudi.

Većina termoelektrana na Balkanu je stara, neučinkovita i ispod evropskih standarda.

O tome svjedoči i podatak da je 2016. godine 16 termocentrala na Balkanu, snage 8 gigavata, u zrak ispustilo istu količinu sumpornog dioksida, kao i 250 termocentrala u EU, ukupne snage 156 gigavata, a imale su i vrlo zabrinjavajuće emisije lebdećih čestica (aerosola).

Među najvećim onečišćivačima zraka u Evropi su, između ostalog, termoelektrane u Srbiji - Kostolac A i B, Nikola Tesla A i B, te Kolubara A, zatim Ugljevik, Kakanj, Tuzla i Gacko u BiH, Bitola u Makedoniji, te Kosovo B na Kosovu.

NEMA KOMENTARA