I 15 ljudi s opremom / Helikopter OS BiH stiže u Ljubinje da gasi požar

17. 07. 2017. u 18:54:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Nakon što je požar na području općine Ljubinje zauzeo maha i nakon što su lokalni organi iscrpili sve mogućnosti i resurse za stavljanje istog pod kontrolu, zatražena je pomoć od Oružanih snaga BiH i njihov angažman na ugroženim područjima i najugroženijim tačkama u okolini sela Pustipusi i Obzir.

Nakon podnošenja zahtjeva od strane Opštine Ljubinje, te nakon provedenih potrebnih procedura vezanih za angažman i upotrebu resursa OS BiH u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom se odobrava angažman OS BiH na gašenju požara u opštini Ljubinje, te ovlastilo Ministricu odbrane BiH da u skladu sa njenim ovlastima i primjenjujući predviđene procedure naredi angažiranje resursa OS BiH.

Angažiran je helikopter OS BiH za gašenje požara iz zraka i 15 pripadnika OS BiH sa pripadajućom opremom (naprtnjače i terenska motorna vozila) za pomoć u gašenju požara na terenu zajedno sa pripadnicima civilne zaštite opštine Ljubinje i drugim učesnicima u gašenju požara na ovom lokalitetu.

Helikopter OS BiH će biti upućen u ugroženo područje čim se steknu potrebni meteo uslovi za angažman ovog resursa, dok će se u isto vrijeme po završetku potrebnih priprema pripadnici OS BiH na terenu prključiti pripdnicima lokalne civilne zaštite i stanovništu akciji gašenja požara na ugroženim područjima i navedenim lokalitetima.

NEMA KOMENTARA