Za Radiosarajevo.ba / General Mašović: Ne postoji mogućnost blokade ulaska BiH u NATO

06. 12. 2018. u 17:08:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Generalpukovnik Senad Mašović, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH dao je intervju za Radiosarajevo.ba, a u povodu zelenog svjetla NATO-a za aktivaciju  Akcionog plana za članstvo (MAP), što je veliki događaj za BiH i Oružane snage naše zemlje.

Razgovarao: Faruk Vele

Šta predstavlja ovaj potez NATO-a, koje su daljnje aktivnosti, te kako odgovoriti na moguće izazove u slučaju pokušaja blokada strateškog procesa zemlje, nedvosmisleno komentira u razgovoru za naš portal.

Radiosarajevo.ba: Uvaženi generale Mašović, kako komentirate odluku o zelenom svjetlu za aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP) na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a u Briselu? Koliko je ona, da tako kažemo, kruna dosadašnjeg rada na reformama sigurnosnog sistema države i koliko znači s aspekta sigurnosti države?

"Do aktiviranja MAP-a i otpočinjanja prvog godišnjeg nacionalnog ciklusa, Bosna i Hercegovina je prošla u proteklom periodu kroz razne faze i u tom procesu pokazala vrlo jasno opredjeljenje za priključivanje  NATO Savezu.

Ako samo pogledamo jednu stvar u proteklom periodu, usvajanjem Zakona o odbrani iz 2005. godine, koji je stupio na snagu 2006. godine, vrlo jasno su definisane obaveze zakonodavnih tijela i izvršnih organa u segmentu  pristupanja i prilagođavanja zakonskih propisa i nadležnosti za prijem BiH u NATO Savez. U članu 84. te stvari su vrlo jasno pobrojane od 2006. godine.

Dolazak do onog što danas imamo zahtijevalo je sinergiju svih dijelova  bosanskohercegovačkog  društva. Naravno, sam proces priključenja NATO Savezu je započeo već davno - 2005. godine, i to potpisivanjem Okvirnog dokument sa NATO-om. BiH je od 2006. u Partnerstvu za mir, nakon čega su sve aktivnosti intenzivirane, podignute  na nivo intenzivnog dijaloga sa NATO Savezom.

Dobivanjem poziva na ministarskom savjetu u Talinu 2010. godine, BiH je zaista stekla kredibilnu aplikaciju i danas ustvari  imamo situaciju da BiH ima historijsku priliku da nastavi s procesom reformi, jačanjem svog društva.

Mislim da BiH i svi njezini dijelovi trebaju iskoristiti svoju priliku da nastave sa segmentom reformi i kreiraju jedan bolji sigurnosni ambijent, te stvore pretpostavku da ono što podrazumijeva sigurnost i što, da tako kažem, vuče sigurnost, a to jeste stvaranje uslova za bolji život i rad ovdje.

Naravno, ako govorimo o MAP-u, u proteklom periodu najviše su bile involviranje OSBiH i Ministarstvo odbrane. Sa dobijanjem MAP-a i otpočinjanja prvog Godišnjeg nacionalnog programa, država BiH je nosilac svih aktivnosti. OSBiH su dale nemjerljiv doprinos u tom procesu na domaćem i međunarodnom planu.  Kroz angažman svojih Oružanih snaga, država BiH je pokazala svoje opredjeljenje, te postala bitan i uvažen faktor međunarodne sigurnosti.

Učešće pripadnika OSBiH ne samo u NATO, već i u UN i EU vođenim misijama, dale su ogromne benefite i otvorile širom vrata državi za nastavak integracijskih procesa. Sve ovo, naravno, podrazumijeva nastavak aktivnosti koje treba da budu vođene, prije svega, u interesu države BiH."

Radiosarajevo.ba: Zanimljivo je da se sve ovo dešava na godišnjicu OSBiH. Šta su aktivnosti koje će sada stajati pred Oružanim snagama BiH i kakvu dinamiku očekujete?

"Kao što ste i sami rekli, nastavak ovih aktivnosti, integracijskih procesa, ne daje samo OSBiH i Ministarstvu odbrane BiH bolje benefite, i ne otvara samo nama vrata za daljnje  procese.

Ovaj proces daje mogućnost državi da bude u krugu najmoćnijih. Ne govorimo samo vojnoj moći, već o jednom od najjačih političkih i ekonomski saveza. Neusporediva je situacija da budete akter, da sjedite za istim stolom sa najmoćnijim državama svijeta, u odnosu na to da budete sa strane i budete posmatrač.

Kad ste aktivni sudionik, imate neuporedivo veće mogućnosti i alate koji vam omogućavaju i da stvorite mogućnost procesa i nastavka integracija u BiH.

Kad govorimo o OSBiH, mi želimo da se, na fonu onog što sam iznosio na obilježavanju Dana OSBiH  i svega onog što je Predsjedništvo BiH donijelo, zaista dođe do situacije da OSBiH dobiju jedan razvojni budžet koji će stvoriti pretpostavku da se uđe i u proces modernizacije i unaprjeđenja sposobnosti OSBiH. Mi ćemo nastaviti sa svojim započetim aktivnostima, kako u BiH tako i na međunarodnom planu."

Radiosarajevo.ba: S obzirom na određena geopolitička preslagivanja u regionu, izvanjske interese i već iskazana negodovanja u pogledu priključenja BiH Svjernoatlanskom savezu, da li i kod Vas postoji bojazan u pogledu pokušaja blokada tog puta, možda i kroz sistem OSBiH, te kako odgovoriti navedenim izazovima s obzirom na ukupne interese naše države, defirane i strateškim dokumentima, da naša domovina, ipak, bude članica snažnog Saveza?

"Najprije moram reći da ne postoji mogućnost blokade bilo kakvog daljnjeg postupanja ka NATO sistemu unutar odbranbenog sistema to jeste unutar OSBiH. 

Ipak, dozvolite, da kao profesionalni vojnik vrlo jasno kažem da ja vjerujem da će svi, na najispravniji način, biti usmjereni ka stvaranju prosperiteta i integriteta jedne države, poštovanja prava jedne države.

Mi u OSBiH i svi dijelovi BiH društva trebaju poštivati zakone. Poštivanjem zakona mi ćemo u potpunosti osigurati jedan legalan pristup rezonovanju problema, a naročito legalan pristup u priznavanju istih. OSBiH će u narednom periodu bez ikakvih problema nastaviti da izvršava Zakonom o odbrani svoje  propisane i definisane  zadatke, i biti promotori bh. društva.

Dozvolite mi na kraju da kažem da pripadnici OSBiH kroz svoje učešće i angažman, kako u BiH, tako i na međunarodnom planu, su vrlo jasno kazali da su  među najboljim ambasadorima i promotorima BiH.

Nakon dobivanja zelenog svjetla za otpočinjanje prvog Godišnjeg nacionalnog programa, ja smatram da OSBiH zaslužuje otpočinjanje jednog procesa dobivanja razvojnog budžeta i stvaranja pretpostavki za stvaranje svojih jačih kapaciteta.

Jer  u interesu je to svih građana, nije u interesu samo pripadnika OSBiH. Jer OSBiH u svakom trenutku su spremne da pomognu svojim građanima. U svakom trenutku, na svakom djelu teritorije BiH. OSBiH jesu oružanr snage svih građana BiH. To je jedan opšti interes. Nadam  se da će biti na najispravniji način shvaćen i da će se doći do koncenzusa koji će dati pretpostavke da OSBiH od 2019 pa dalje, u skladu sa vrlo jasnim i defnisanim planovima modernizacije, dobiju ono što zaslužuju i što je neophodno."

Radiosarajevo.ba: Vi ste, dakle, optimista? Dok BiH nije u NATO-u nad njom postoji neki upitnik, kako je govorio i prvi predsjednik nezavisne RBiH, kad je u NATO-u tog upitnika više nema.

"Ja zaista po prirodi jesam optimista. Svjestan sam da imamo puno problem koje trebamo rješavati, prevazići. Međutim ono što vrlo jasno, mislim, integracije su jedini izlaz za izgradnju boljeg i prosperitetnijeg ambijenta i stvaranja pretpostavki da država BiH bude kredibilan partner na međunarodnom planu. 

Moramo se posvetiti implementaciji i poštivanju postojećih zakonskih rješenja. Ona jasno definištu šta to treba da radi i na tome treba istrajavati."

NEMA KOMENTARA