ASB / Konferencija u Sarajevu: Da niko ne bude zaboravljen u procesu EU integracija

22. 05. 2019. u 12:45:00 J. Ć.

Shares:0

U zgradi delegacije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, u srijedu je održana nacionalna konferencija pod nazivom "Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija".

Ovaj događaj je organizirala njemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) za jugoistočnu Evropu s lokalnim partnerom LIR Civilno društvo, a zajedno s federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS-a. 

Glavne teme o kojima se govorilo su bile vezane za socio-ekonomsku perspektivu u BiH, gdje su ministar rada i socijalne politike u Vladi FBiH Vesko Drljača i ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Alen Šeranić govorili o stanju u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina.

Također, pokrenuto je i pitanje u kojoj mjeri ova inicijativa utiče na državni sistem i na koji način se odvija saradnja između javnog i civilnog sektora.

"Radi se o jednom projektu koji je regionalnog karaktera i želimo kroz njega unaprijediti socijalnu politiku u zemljama zapadnog Balkana. Naime, radi se o državama koje imaju približno istu tradiciju, historiju i isti nivo ekonomskog i socijalnog razvoja te koje muče isti problemi. Želimo da na jedan sistematičan način približimo sisteme socijalne politike. Radi se o jednom značajnom projektu u kojem je potrebno urediti i brojna pitanja pogotovo osoba koje su socijalno ugrožene, osobe s invaliditetom u kojem moramo svi učestvovati kako vladin tako i nevladin sektor", rekao je Drljača. 

"Ova konferencija je prvenstveno vezana za lokalne zajednice, i tu su kapaciteti koje treba najviše i najbolje da razvijamo jer su oni ti koji u skladu sa zakonom implementiraju određene odluke koje se tiču pitanja socijalne zaštite i oni su ti koji prvi mogu da odgovore na njihove potrebe. Iz tog razloga učešće na današnjoj konferenciji predstavnici iz različitih institucija doprinijet će da razmijenimo kvalitetno naše ideje, da planiramo i kako da u budućnosti poboljšamo ono što nam je sada i najslabija karika, a to je praćenje evaluacije određenih politika i određenih rezultata koje smo do sada imali, te da institucionalno i organizaciono taj segment unaprijedimo", kazao je Šeranić. 

Novinarima se obratio i šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark 

"Imat ćemo priliku tokom današnje konferencije da razgovaramo o različitim aspektima socijalnih politika i inkluzije. Ovo su pitanja koja su između ostalog vrlo važan dio procesa evropskih integracija", rekao je Wigemark.

Iskoristio je priliku i najavio da će u narednim sedmicama Evropska komisija izaći sa svojim mišljenjem po aplikaciji BiH za članstvo. 

"Već sad vam mogu reći da će socijalne politike biti itekako važan i ključan dio cijelog ovoga procesa", kazao je Lars-Gunnar Wigemark.

Današnja konferencija okupila je stotinu učesnika, uključujući predstavnike Evropskog parlamenta, Delegacije EU i Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini, predstavnike resornih ministarstava socijalne politike i zaštite, direktore regionalnih i lokalnih nevladinih organizacija, predstavnike općina koje razvijaju programe, kao i članice IRIS mreže.

NEMA KOMENTARA