Medicina / Akademski "rat" u Sarajevu: Šta kaže Čavaljuga, a šta rektor Škrijelj?

27. 02. 2019. u 13:20:00 F. Z.

Shares:0

Na Skupštini Kantona Sarajevo održanoj 19. 12. 2018. godine zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo - Senad Hasanović postavio je zastupničko pitanje Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

"Zašto su dimplomanti i magistranti Medicinskog fakulteta prilikom dodjela diploma odvojeni od ostatka akademske zajednice?"

Ministarstvo je odgovor proslijedilo Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a odgovor s pečatom Medicinskog fakulteta u Sarajevu dostavila je Profesorica - doktorica Semra Čavaljuga.

Je li promijenjen tekst Hipokratove zakletve? 

"Univerzitet u Sarajevu promijenio je modifikovani tekst originalne Hipokratove zakletve iz 1948. godine koji je prihvaćen od Opće skupštine Svjetskog lječničkog udruženja (WMA). Tekst je promijenjen bez prethodnog dogovora sa upravom i studentima Medicinskog fakulteta. Tim činom Univerzitet u Sarajevu je izdvojio studente ovog Medicinskog fakulteta od svih drugih studenata medicine u svijetu.

Posljednje dvije godine Medicinski fakultet je pokušavao pronaći kompromis sa Rektoratom UNSA i nudio različiti prijedloge, no UNSA nije pristao niti na jedan. Za promociju diplomanata akademske 2017/2018. godine, Rekotrat UNSA je odbio čak i da razmatra prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta na sjednici Senata da doktori medicine polažu neizmjenjenju Hipokratovu zakletu i insistirao na primjeni izmišljene tzv. 'profesionalne zakletve' koju trebjau zajedno polagati studenti medicine, farmacije, stomatologije, zdravstvenih studija i veterine, što se ne radi nigdje u svijetu", dio je odgovora koji je dostavljen Vladi Kantona Sarajevo.

Nakon ovog odgovora kontaktirali smo rektora Univerziteta u Sarajevu - Rifata Škrijelja koji nam je rekao da Medicinski fakultet nema dekanesu, te da je prof. dr. Čavaljuga smijenjena.

"Doktorica Semra Čavaljuga nije dekanesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ja sam je suspendirao, a ona se potom žalila se Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu, ali je ta žalba odbijena. Tražila je od Suda privremenu mjeru kako bi ostala na funkciji, ali je i Sud odbio mjeru. U međuvremenu Vijeće medicinskog Fakulteta izabralo je dekanesu za vd. dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu i tako dodatno zakompliciralo situaciju. Ja sam tu odluku Vijeća poništio jer je nezakonita", kaže za Radiosarajevo.ba rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

Prijava Tužilaštvu KS 

Škrijelj kaže kako je kao rektor podnio prijavu Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog lažnog predstavljanja doktorice Semre Čavaljuge.

"Ona nema nikakve funkcije, zloupotrebljava pečat. Sve što radi kao dekanesa Medicinskog fakulteta je protuzakonito zbog toga što je smijenjena sa te funkcije", ističe Škrijelj.

Profesorica Čavaljuga u svom odgovoru navodi i kako su sami diplomanti samoinicijativno donijeli odlulu od nedolasku na svečanu promociju, te su o tome obavijestili i Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta. Smatra i kako je "prilagođeni tekst profesionalne zakletve koji je pročitan na promociji u Zetri neprihvatljiv za doktore, jer se u njemu ne spominje ljudski život, te da su doktori obavezni da polažu Hipokratovu zakltevu, zbog čega Vijeće Medicinskog fakulteta nikada nije usvojilo tekst tzv. 'profesionalne zakletve'".

"Hipokratovu zakletvu ljekari polažu od prvog do posljednjeg dana na fakultetu. To nije tačna izjava profesorice Čavaljuga. To je profesionalna zakletva u kojoj su korišteni dijelovi Hipokratove zakletve. Nju je prihvatio Senat, prihvatio je Univerzitet u Sarajevu. Profesorica Semra Čavaljuga je čitala studentima u Zetri 2017. na promociji u Zetri tu zakletvu, ali je to očito zaboravila. Smiješno je reći da smo mi promijenili tekst zakletve", kaže rektor Škrijelj i nastavlja:

"To je zamjena teza i kleveta Univerziteta i zbog toga ćemo također podnijeti prijavu nadležnom Tužilaštvu. Uskratili su studentima studentsko pravo na promociju kojoj je prisustvovalo samo nekoliko studenata Medicinskog fakulteta i kolega prof. dr. vd. prodekana Medicinskog fakulteta za finansije - Nermin Sarajlić, koji je mijenjao profesoricu Semru Čavaljugu. Nisu doveli studente, a onda su organizirali na svoju ruku promociju na drugom mjestu. Mi kao Univerzitet nismo dobili poziv, a i da smo dobili ne bi prisustvovali s obzirom na to da se radi o samovolji", ističe rektor Škrijelj za Radiosarajevo.ba.

Izdvajanje Medicinskog fakulteta od Univerziteta u Sarajevu

Zastupnik Hasanović pitao je i "da li je i šta resorno ministarstvo poduzelo povodom saominicijativnih odluka Medicinskog fakulteta o izdvajanju iz UNSA, pošto je ista ozbiljna prijetnja za započeti proces integracije Univerziteta."

Profesorica Čavaljuga odgovorila je kako je inicijativa potpuno zakonita i da se zasniva na istom zakonu koji uređuje integraciju Univerziteta.

"Sve je više primjera postojanja zasebnih medicinskih univerziteta, jer je dokazano da je zbog specifičnosti ove vrste studija takav model organizacije najbolji", smatra Čavaljuga.

Smatra i kako osnivanje Medicinskog Univerziteta ne bi proizvelo dodatne troškove i štetu, nego bi naprotiv smanjilo troškove studiranja, poboljšalo i pojednostavilo uslove rada studenata, te unaprijedilo kvalitet studija.

"Medicinski fakultet smatra da nema posebnih razloga zbog kojih bi inicijativa za osnivanje Medicinskog Univerziteta poremetila rad postojećeg Univerziteta ili njegov značaj, niti bi se pojavila potreba za većim budžetskim sredstvima, ali bi se pojednostavilo poslovanje vrlo kompleksnog postojećeg Univerziteta i omogućila koncetracija kvaliteta uz mogućnost uvođenja novih, potrebnih i tržišno vrlo traženih programa studija", smatra Čavaljuga i dodaje kako osnivanje javnog medicinskog univerziteta nije ni na koji način prijetnja procesu intgracije UNSA.

Kompletan izvještaj profesorice - doktorice Čavaljuga pročitajte OVDJE.

NEMA KOMENTARA