Parametri / Projektni menadžment: Evo kako da uradite evaluaciju završenog projekta

09. 11. 2018. u 15:57:00 Promotivni tekst

Shares:0

Počevši od samog pisanja plana, istraživanja, postavljanja ciljeva i biranja tima koji će raditi na zadacima, postoji veliki broj koraka koje jedan menadžer projekta mora preduzeti kako bi osigurao uspjeh cijelog posla.

Njegova funkcija mnogo je zahtjevnija od nadgledanja i samog rada.

Međutim, na to da li je projekat uspješno završen ili nije može uticati veliki broj faktora. Jedan od osnovnih koraka prilikom finaliziranja cijelog procesa jeste upravo evaluacija. U evaluaciji se mjeri valjanost i efektnost svakog segmenta rada i provjerava da li je završen u planiranim okvirima. Evaluacija je neophodna kako bi se ustanovilo da li će projekat nastaviti da živi.

Evo koji su to parametri uspjeha koji se mogu mjeriti nakon završetka posla.

Vremenske odrednice

Za svaki projekat od velikog je značaja da se drži programirane satnice i da u zacrtanim okvirima ispunjava zadatke koji su predviđeni. Nakon završetka, kada se još jednom revidira kada je koji segment rada završen, imaćete jasnu sliku o tome da li su svi članovi tima podjednako učestvovali u izvođenju projekta i da li je sveukupan posao završen na vrijeme.

Rokovi su izuzetno važni za svaki projekat i nekada jedan dan pomjeranja može da poremeti kompletnu dinamiku i konačne rezultate koje možete očekivati.

Kvalitet završenog posla

Nije dovoljno samo da se projekat završi, već je neophodno da se preispita i njegov kvalitet, kao i način na koji se do završetka projekta došlo. Ovo je mjerenje koje morate raditi i tokom rada i nakon završetka. Tokom rada na projektu uvijek je neophodno određeno prilagođavanje i mjenjanje plana. Ako se desi da vas neki član tima napusti, morate biti spremni brzo da reagujete, a da kvalitet rada pritom ne trpi.

Troškovi

Budžet je svakako jedan od naosjetljivijih segmenata svakog projekta.

Sam proračun kako da uspijete da finansirate sve segmente rada, platite članove tima i cijelu realizaciju svih faza projekta predstavlja izuzetno komplikovan i odgovoran posao. Za ovaj posao će vam najčešće biti neophodna pomoć profesionalca. Često se dešava da troškovi tokom rada porastu, zbog čega je važno da radite redovne revizije i pametno raspoređujete novac koji imate.

Odnos planiranog i realizovanog

Poslljednje, ali nikako i najmanje važno jeste da uporedite vaš raspisani i dogovoreni plan i ono što je u krajnjoj liniji dogovoreno. Ovaj odnos će zanimati, kako vas, tako i one koji su uložili novac u vaš projekat i koji prate radove od početka. U pitanju je još jedan od parametara koje morate da pratite i tokom rada.

Evaluacija projekta podjednako je važna kao i sve ostale njegove faze, ali morate biti svjesni toga da sve što radite zapravo na kraju dovodi do nje. Morate biti spremni i pratiti sve aspekte projekta za vrijeme rada na njima, a ne tek na samom kraju. Da biste uopšte mogli da počnete da radite na ovome, potrebna su vam znanja o projektnom menadžmentu i alati koji će vam pomoći da ih primjenite. Upišite obuku za upravljanje projektima i naučite kako da postanete profesionalac u ovom poslu.

Tagovi: projekat, upravljanje, menadžment, savjeti, edukacija, posao, evaluacija

NEMA KOMENTARA