Sarajevo / #Možemo više : Događaj koji slavi ljudska prava

18. 05. 2017. u 17:06:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) organizirao je događaj #Možemo više – Celebrate human rights

Na događaju je kroz kreativne i interaktivne radionice i posebno osmišljene programe predstavljeno više od 20 nevladinih organizacija i udruženja iz cijele BiH, koja nastoje osigurati osnovna ljudska prava, jednakost i veću uključenost u društvo za građane BiH.

Posjetioci su na ovom događaju u Sarajevu mogli saznati više o njihovom radu i aktivnostima, učestvovati u radionicama, interaktivnim događajima i čuti pozitivne priče pojedinaca kojima su te organizacije uz podršku USAID/PPMG pružile priliku da žive život dostojan čovjeka.

Direktor Programa USAID/PPMG Jasmin Bešić pojasnio je da ovaj program radi već dvije godine te da su dosada podržali 28 organizacija sredstvima  od oko dva miliona KM.

Cilj im je podrška grupama koje su zanemarene od društva i politike u BiH, a to su osobe koje su na marginama društva, osobe s invaliditetom ili porodice koje imaju takve članove te žene, djeca, mladi, Romi i LGBTI populacija.

"Njima dajemo sredstva da bi radili direktno s korisnicima na terenu, a dosada smo podržali više od 5.000 korisnika širom BiH – kazao je i naveo nekoliko primjera kao što su četiri servisna centra u Sarajevu, Banjoj Luci, Foči i Tuzli, čiji je fokus rada na porodice s djecom koja imaju intelektualne i poteškoće u fizičkom razvoju", rekao je.

Između ostalih, ovaj USAID-ov program pruža podršku i projektima koji se bave biznisima, a kako je rekao Bešić, ove godine rade zajedno s devet lokalnih zajednica na projektu gdje će izdvojiti oko 800.000 KM za finansiranje start-up biznisa žena koje su na neki način marginalizirane.

Napomenuo je da postoji velika potreba građana BiH za ovakvim vidovima podrške, ali da, nažalost, vlasti u BiH u tom pogledu nisu dovoljno senzibilizirane i u mogućnosti da pomognu.

– Međutim, USAID je tu da pomogne. Dnevno dobijamo brojne zahtjeve iz cijele BiH za razne vidove podrške od organizacija ili individualno od građana – istakao je Bešić.

Događaju je prisustvovao i zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović, koji je kazao da zajedno s civilnim sektorom rade na tome da se što više poštuju ljudska prava.

– U praksi, borba za ljudska prava je borba za što kvalitetniji život svih nas te borba protiv diskriminacije – rekao je Jović, istakavši da je vladin sektor jak ukoliko je jak i nevladin te da je to put ka daljnjem razvoju i pomoći marginaliziranim grupama i ljudima koji su diskriminirani.

Dodao je da takvih ljudi i grupa, nažalost, ima mnogo u bh. društvu te da vlada, to ministarstvo, kao i Vijeće ministara BiH i entitetske vlasti moraju mnogo više učiniti.

Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy istakao je da se najbolji rezultati postignu kada lokalne zajednice i lokalne nevladine organizacije pronađu ljude u zajednici koji su posvećeni i koji imaju srca i duha da pomognu svojim sugrađanima, dok im USAID pri tome pruži malu pomoć.

Govoreći o podršci lokalnim zajednicama, Duffy je rekao da bi vlasti u BiH mogle učiniti više u tom pogledu, jer najčešće lokalne zajednice brže reagiraju na potrebe, ali da im je u njihovom radu potrebna veća podrška predstavnika vlasti.

NEMA KOMENTARA