Poruke / SOC: Zahtijevamo najmanje 40 posto ministrica u Vladi KS-a

06. 12. 2018. u 11:40:00 J. Ć.

Shares:10

Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, predstavnici Sarajevskog otvorenog centra (SOC), u parku ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo danas su objavili inicijativu za formiranje Vlade Kantona Sarajevu uz poštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, koji u članu 20. propisuje da na svim mjestima odlučivanja treba postojati ravnopravna zastupljenost oba spola u najmanjem omjeru od 40 posto.

Maida Zagorac, koordinatorica programa prava žena SOC-a je istaknula kako do sada nijedan saziv Vlade KS-a nije odražavao ravnopravnu zastupljenost oba spola, te će premijeru KS-a uputiti inicijativu sa zahtjevom da pri imenovanju Vlade direktno primijeni gore navedeni zakon, jer vlada u kojoj nije zastupljen releventan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprenzentativna. 

Ista inicijativa je prethodno upućena svim strankama koje čine skupštinsku većinu Kantona Sarajevo.

"Trenutna situacija je takva da u Vladi KS-a imamo dvije ministrice, tj. u prethodnom sazivu, a Vlada KS-a nije nikada odražavala ravnopravnu zastupljenost oba spola, tj. nikada nismo imali minimum 40 posto ministrica. Svim strankama koje čine skupštinsku većinu smo uputili dopise s ovom inicijativom i zahtijevamo da se prilikom imenovanja Vlade ispoštuje Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH“, rekla je Zagorac.

Naredni korak, kako je kazala, jesu izmjene i dopune Zakona o Vladi KS-a kojima bi se omogućilo da svaki naredni saziv Vlade odražava ravnopravnu zastupljenost osoba oba spola.

"Naravno, ovo neće ostati samo na Vladi KS-a. Iste inicijative planiramo uputiti kako kantonalnim skupštinama i premijerima tako i entitetskim skupštinama, entitetskim premijerima, ali i na državnom nivou", dodala je Zagorac.

"Što se tiče moga iskustva moram zaista naglasiti da sam ponosna na činjenicu da Naša stranka, od 18 izabranih zvaničnika i zvaničnica, ima 11 žena, dakle oko 61 posto, što je veći prosjek nego u drugim europskim zemljama. Kada su u pitanju pozicije žena, mi konstantno radimo na edukaciji i osnaživanju naših članica te u prvi plan zaista pokušavamo staviti stručnost, što ni na jedan način naravno ne isključuje participaciju žena“, rekla je Neira Dizdarević, zastupnica Skupštine KS-a.

NEMA KOMENTARA