SOC / Poštovati propise o zaštiti pripadnika LGBTI populacije od diskriminacije

16. 05. 2017. u 12:32:00 Fena

Shares:0

Izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak izjavila je danas da 6. godišnji izvještaj tog centra registrira pozitivne promjene u legislativi BiH, koje nalažu zaštitu pripadnike LGBTI populacije od nasilja i diskriminacije.

Sarajevski otvoreni centar će budno pratiti da li će ti propisi biti i poštovani, dodala je Bošnjak na pres-konferenciji održanoj danas na platou ispred zgrade u kojoj je sjedište Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Napomenula je također da izvještaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, izvještaj Evropske komisije o napretku, kao i Institucija ombudsmena u BiH, preporučuju između ostalog omogućavanje jednostavne procedure za promjenu oznake spola transrodnim osobama u njihovim dokumentima, kao i da Bosna i Hercegovina pravno prepozna mogućnost legaliziranja istospolnih zajednica.

Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra rekla je da je prošle godine uočen porast porodičnog nasilja nad pripadnicima LGBTI populacije (prisilno liječenje npr.), kao i da su registrirani slučajevi diskiriminacije u sistemu obrazovanja.

'Rozi izvještaj' Sarajevskog otvorenog centra odnosi se na 2016. godinu i daje sveobuhvatan pregled o stanju ljudskih prava LGBTI populacije.

KOMENTARI (1)