BiH / Škola stranih jezika Syllabus članica međunarodne asocijacije Quality English

11. 11. 2019. u 13:28:00 Promotivni tekst

Shares:0

Ove sedmice posjetili smo i jednu od sarajevskih škola stranih jezika u kojoj je trenutno u toku upis polaznika na kurseve engleskog jezika za odrasle. Ono što Syllabus školu izdvaja iz ponude u Sarajevu je svakako članstvo u međunarodnoj asocijaciji Quality English, čije je sjedište u Velikoj Britaniji. Razgovarali smo i sa Sanjom Granov, direktoricom škole.

- Kako ste postali član Quality English?

"U avgustu 2006. godine postali smo član Quality English (QE), nakon što je njihova inspekcija utvrdila da svi aspekti naše usluge zadovoljavaju visoke kriterije kvaliteta. Izvršni direktor QE je, tokom trodnevne posjete školi, prisustvovao časovima, razgovarao sa osobljem i klijentima, provjerio nastavne metode, programe i materijale, te ocijenio da Syllabus škola ispunjava sve uslove za članstvo. Članstvo u QE asocijaciji je garancija da Syllabus škola ispunjava evropske standarde kvaliteta u oblasti nastave jezika već duže od 13 godina", kazala je Sanja.

Škola koja se izdvaja iz ponude - undefined

Foto: Syllabus škola stranih jezika: Škola koja se izdvaja iz ponude

- Šta je to o čemu bismo trebali voditi računa prilikom izbora škole i kursa?

"Uvijek pitajte kakve kvalifikacije imaju nastavnici, kako se usavršavaju, te kako se kontroliše kvalitet njihovog rada. Nastavnici nisu jedini, ali su sigurno najznačajniji faktor uspješnog učenja. Naši nastavnici imaju dodatnu obuku nakon koje polažu ispit i stiču Cambridge kvalifikaciju za predavača engleskog jezika. Proces razvoja nastavnog kadra se tu ne završava, i redovno praćenje i usmjeravanje rada nastavnika traje cijelu školsku godinu.

Takođe je bitno da znate šta se podrazumijeva pod jednim kursom, koliko sati nastave zapravo dobijate za određenu cijenu. Klijenti često pitaju samo za cijenu i kalendarsko trajanje kursa. Mislim da je to kod nas trenutno najveći problem što se tiče kurseva stranih jezika. Recimo, da biste savladali kompletan B1 nivo, potrebno je između 150 i 220 sati nastave. Klijentima je to predugo i preskupo. Odluku najčešće donose na osnovu cijene, i posežu za brzim i jeftinim rješenjem. Naravno, što je manje časova to je i cijena kursa niža, ali pitanje je da li će znanje polaznika, nakon mnogo kraćeg kursa, objektivno biti na tom nivou.
Pitajte i koliko polaznika ima u jednoj grupi. Pravilo je da u nastavi jezika u grupama ne bi smjelo biti više od 16 polaznika. Na našim kursevima broj je i mnogo manji od toga. Na kursevima za odrasle broj polaznika u grupi je između 6 i 10", istaknula je Sanela.

- Da li su certifikati naših škola stranih jezika međunarodno priznati?

"To je pitanje koje nam često postavljaju klijenti. Odgovor je jednostavan: Nisu. I ne samo certifikati bh. škola, nego generalno certifikati o završenom kursu jezika nisu međunarodno priznati. Međunarodno priznati certifikati su zapravo oni koje dobijete polaganjem posebnih ispita. Za engleski jezik to su Cambridge ispiti, zatim IELTS i TOEFL. Slično je i sa drugim jezicima. Uzmite primjer Goetheovog i Austrijskog instituta. U njihovoj organizaciji u Sarajevu možete pohađati kurseve i dobiti certifikat o završenom kursu. Ali da biste dobili međunarodno priznati certifikat o poznavanju njemačkog jezika morate polagati poseban ispit, i tek na osnovu položenog ispita ćete dobiti ÖSD ili Goethe-Zertifikat. Za francuski jezik takođe se traže certifikati o položenim ispitima, TCF, DELF ili DALF naprimjer, a ne o završenim kursevima. Ukratko, certifikati koji se dobijaju nakon polaganja posebnih ispita su certifikati koji su priznati širom svijeta. Mi vam možemo dati više informacija o svim ovim ispitima, a možemo vas i pripremiti za polaganje nekog od njih.

Škola koja se izdvaja iz ponude - undefined

Foto: Syllabus škola stranih jezika: Škola koja se izdvaja iz ponude

Na kraju razgovora saznali smo da kurseve engleskog jezika u Syllabus školi već pohađa oko 100 osnovaca, a da kursevi za odrasle počinju od 18. novembra.

Prije nego što odlučite gdje ćete pohađati kurs engleskog jezika, preporučujemo da se za više informacija obratite i ljubaznom osoblju Syllabus škole.

Više informacija o školi, kursevima i drugim ponudama možete pogledati OVDJE.

NEMA KOMENTARA