Udruženje EKO LOG / Implementiran projekt "Doprinos provedbi CITES konvencije u BiH"

07. 09. 2018. u 07:19:00 Radiosarajevo.ba

Shares:19

Nakon 25 mjeseci implementacije, završen je projekt "Doprinos provedbi CITES konvencije u Bosni i Hercegovini".

Projekat vrijedan 250.000 eura finansirala je Europska unije a implementiralo Udruženje EKO LOG s partnerima – Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetom Zagrebačkog fakulteta za veterinarsku medicinu.

Cilj projekta bio je davanje doprinosa umrežavanju organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija i javnih institucija nadležnih za zaštitu prirode i okoliša, te pružiti pomoć Bosni i Hercegovini u provedbi CITES konvencije kroz partnerstvo između nevladinih organizacija, obrazovanja i javnog sektora.

Okončan dvogodišnji projekt obuke: Doprinos provedbi CITES konvencije u BiH

Tokom implementacije projekta napravljena je analiza i prezentirani nalazi relevantnih  zakona na državnoj i entitetskoj razini, potom urađene Izmjene i dopune relevantnih zakona u skladu s CITES konvencijom, razvijena nedostajuća legislativu u području CITES-a, podignuta svijest o problemu ilegalne trgovine ugroženim divljim vrstama životinja i biljaka u BiH.

cites_02.jpg - undefined

Infografika: CITES

Projektom je obučeno više od 100 osoba – pripadnika carine, granične policije, granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije te državnih i javnih institucija (države i entiteta) o primjeni CITES konvencije.

Cilj Konvencije je osigurati da međunarodna trgovina živim primjercima divljih životinja i biljaka, njihovih dijelova i derivata ne ugrozi opstanak ovih vrsta u prirodi.

U cilju borbe protiv krijumčarenja i nezakonite trgovine najranjivijim objektima prirodnih resursa i zbog organizacije efektne kontrole izvozno-uvoznih aktivnosti sa životinjama i biljkama, na inicijativu IUCN, 1973. godine je uspostavljen CITES.

CITES konvencija regulira promet više od 33.000 vrsta životinja i biljaka, a BiH je ovaj dokument potpisala 2009. godine. 

cites_03.jpg - undefined

Infografika: CITES

NEMA KOMENTARA