BiH / Novi Sad i Kotor žele krenuti sarajevskim koracima kulture

10. 01. 2019. u 15:05:00 F. Z.

Shares:134

Sarajevo susret kultura (SSK) organizovao je danas (četvrtak) u Sarajevu okrugli sto na temu "Nove turističke atrakcije na Balkanu", a sa ciljem da turističkim radnicima, akterima i samim turistima, kao i predstavncima kulturnih i univerzitetskih institucija predstavi nove moguće tirističko kulturne atrakcije u Novom Sadu i Kotoru, u kojima će turistička ponuda biti razvijena po konceptu susreta kultura - konceptu koji se već uspješno primjenjuje u Sarajevu.

Aktivnosti na razvoju nove turističke ponude u Novom Sadu i Kotoru i njihovom uvezivanju sa turističkom ponudom Sarajeva kroz zajedničku regionalnu turističku rutu sustreta kultura se realizuju kroz projekat SeeCulture a finasiraju se nepovratnim sredstvima dodjeljenim u sklopu krovnog Projekta za razvoj i promociju turizma na Zapadnom Balkanu kojeg provodi Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), a finansira Evropska unija (EU).

"Mi smo prije pet godina postavili znak 'Sarajevo susret kultura' i ovo sada je izlaz iz Sarajeva u saradnji sa Novim Sadom i Kotorom. Naš cilj je da prenesemo iskustva i da nastavimo ovaj projekat jednom novom potencijalnom turom koja se zove - Put kultura sa onim gradovima kojima imaju slično historijsko bogastvo.

Imaju različite kulturne puzzle koje su se godinama slagale i stvarale jedno bogatstvo različitosti kultura. To je ono što je naš cilj i inicijativa kroz projekt. Mi već pet godina radimo na promociji Sarajeva kroz 'Sarajevo susret kultura'. Na kraju krajeva vezani smo i institucionalno za Muzej Sarajeva, a tome svjedoči i postavka 'SSK' ovdje u Muzeju", rekao je Dino Mujkić, direktor organizacije "Sarajevo susret kultura".

Osnovni ciljevi aktivnosti su održivi razvoj kulturno-turističkih destinacija, početak promocije kulturne baštine regiona, stvaranja nove regionalne kulturne rute „Susret kultura“ – Sarajevo, Novi sad, Kotor, privlačenje većeg broja turista, te jačanje kulturnog identiteta Zapadnog Balkana.

Na okruglom stolu govorili su Dino Mujkić, predsjednik nevladine organizacije - Sarajevo susret kultura, Jana Čarkadžić, direktorica nevladine organizacije - Sarajevo susret kultura, Selma Karačević-Kapić, stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika Kantona Sarajevo, Mirsad Avdić, direktor Muzeja Sarajevo i Adnan Vlajčić iz turističke agencije Insider Sarajevo.

"S obzirom na to da se projekat zove Sarajevo Susret Kultura, a da je Muzej Sarajeva sam po sebi susret kultura bilo je logično da budemo dio ovog projekta. On je zanimljiv jer se nastavlja na projekat ove organizacije, a to je ona linija na Slatkom ćošetu odakle počinje i završava Istok i Zapad. Mi smo tu tačku znali i prije, ali nakon što su je prezentovali oni postala je zaista jedno kultno mjesto.

Tu se nalazi praktično sve što znamo u Sarajevu i kada se to prezentuje kroz turističke rute ljudi ne mogu da vjeruju. Naravno, dok ne dođu i ne uvjere se. To se svidjelo ljudima u Novom Sadu i Kotoru i oni žele krenuti tim istim putem", kaže direktor Muzeja Sarajevo - Mirsad Avdić.

NEMA KOMENTARA