KS / Nakon što je historijska zgrada u Sarajevu ofarbana u zeleno: Oglasili se i iz Općine

27. 02. 2019. u 09:39:00 Radiosarajevo.ba

Shares:578

Zaposlenici Službe za privredu i finansije Općine Centar jučer su tokom redovnih kontrola poslovnih prostorija konstatovali da se na fasadi objekta u Ulici Hiseta izvode nelegalni radovi nakon čega je općinska inspekcija izašla na teren i po službenoj dužnosti pokrenula postupak.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zahvaljuje i svim građanima koji su prijavili da su, za sada, nepoznate osobe na dijelu objekta u Ulici Hiseta, koji je pod zaštitom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, ofarbali fasadu, te ističe da je ovo primjer dobre saradnje građana sa lokalnom zajednicom.

Kada je u pitanju navedeni slučaj, poslovni prostor koji se nalazi u objektu, na čijem je dijelu ofarbana fasada, vlasništvo je Općine Centar. Navedeni prostor je izdat pravnom licu SANJA CO d.o.o., ali s obzirom na to da nisu redovno izmirivane obaveze, odnosno plaćan zakup, Općina je pokrenula dva sudska postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu.

Prvi za naplatu duga, a drugi za predaju predmetnih prostorija. Ukupna potraživanja za naplatu zakupnine iznose 32 hiljade maraka, a sve ovo govori da se radi o nelegalnom korisniku općinskih prostorija.

Općina Centar nije izdala nikakva odobrenja za navedene radove te će u daljnjem postupku zajedno sa kantonalnom inspekcijom za zaštitu dobara kulturne baštine poduzeti sve mjere da se fasada zgrade u što kraćem roku vrati u prvobitno stanje.

"Općina Centar najoštrije osuđuje ovaj, ali i sve slične slučajeve narušavanja izgleda urbanog dijela grada, a to se pogotovo odnosi na građevine koje se nalaze pod zaštitom nadležnih institucija kulture i zaštite graditeljskog naslijeđa", navodi se u saopćenju iz Općine.

KOMENTARI (3)