Javne usluge nisu na zadovoljavajućem nivou

24. 04. 2013. u 16:01:46 Radiosarajevo.ba

Shares:0


Konsultant za monitoring Centri civilnih inicijativa Miloš Karišik kazao je na javnoj tribini održanoj u Sarajevu o temi "Aktuelna problematika u pružanju javnih usluga", da je cilj ove tribine da se stvori direktna komunikacija između građana i izabranih zastupnika, te da građani imaju mogućnost da direktno postavljaju pitanja i daju sugestije  radi rješavanja problema.

Zastupnik Skupštine KS-a Nedžad Fazlija (SDP) rekao je da razina javnih usluga nije u skladu s očekivanjima građana, te da je u posljednjih nekoliko mjeseci nivo usluge nivo usluge opao.


Nedžad Fazlija (Foto: Arhiv)

Fazlija je dodao da od aktuelne vlade ne očekuje ništa te da u kantonalnu skupštinu treba da dođu ljudi sposobni da riješe nagomilane probleme u komunalnoj privredi, kao i da naša preduzeća bilježe neshvatljiv gubitak veći od vrijednosti firme.

Zastupnik Elmedin Konaković (SDA) izrazio je nezadovoljstvo i protest Kolegiju Predstavničkog doma parlamenta BiH koji je uskratio pravo prisustva CCI-a.


Elmedin Konaković (Foto: Arhiv, Radiosarajevo.ba)

Konaković je dodao da pružanje javnih usluga ni približno nije na zadovoljavajućem nivou. Kao primjer je naveo firmu Toplane Sarajevo koja je pod političkim pritiskom da se očuva socijalni mir, te da se neekonomskom cijenom pravi gubitak u poslovanju, što je, smatra, i opravdano. On je dodao da su firme kao što su Centar Skenderija, ZOI'84 i JKP GRAS su rezultat lošeg 'gazdovanja' i lošeg menadžmenta.


Predrag Kojović (Foto: Arhiv, Radiosarajevo.ba)

Zastupnik Predrag Kojović (Naša stranka)  istakao je da se vizija komunalne privrede razlikuje od stranke do stranke te da je problem kojim se Skuština i Vlada KS-a trebaju baviti  pružanje modernog  i kvalitetnog prijevoza građana, a GRAS-om se treba baviti Tužilaštvo KS-a.

"Smatramo da je nepravilan koncept prema kome se iz bužeta KS-a podjednako subvencioniraju troškovi komunalnih usluga građanima koji zarađuju 300 i 10.000 KM", kazao je Kojović.

NEMA KOMENTARA