BiH / Farma dan u Švedskoj ambasadi: Poljoprivrednici iz BiH predstavili proizvode

14. 09. 2017. u 13:02:00 F. Z.

Shares:0

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini danas je bila domaćin FARMA II projekta koji je zajednički finansirala s USAID-om.

Projekt je vrijedan 13.5 miliona eura i započet je u januaru 2016. godine, a trajat će do januara 2021. godine. Cilj današnjeg događaja bio je da se predstave dosadašnji rezultati i naglase neki od ključnih uspjeha u prve dvije godine provođenja projekta. Do danas, FARMA II projekt pomogao je više od 300 poljoprivrednih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, a 77 organizacija dobilo je podršku kroz grant sredstva, u ukupnoj vrijednosti od 4,1 miliona KM.

Događaju je prisustvovalo 15 poljoprivrednih organizacija iz sektora mljekarstva, peradarstva, proizvodnje voća i povrća, proizvodnje meda, te uzgoja i prerade ljekobilja. Oni su predstavili svoje proizvode i informirali goste o ključnim rezultatima podrške projekta.

"Kao što znate Farma II je zajednički projekt USAID-a i Vlade Švedske. Švedska je u posljednjih pet godina investirala 13 miliona KM u ovaj projekt. Naš doprinos se može vidjeti u mnogo široj perspektivi i Švedska želi doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine. Od sredine '90-ih godina prošlog stoljeća doprinos Švedske Bosni i Hercegovini iznosi milijardu KM. Naš glavni cilj je da doprinesemo razvoju Bosne i Hercegovine, te da ona jednog dana postane punopravni član EU.

Putujući po Bosni i Hercegovini uvjerio sam se da je poljoprivredni sektor jedan od najperspektivnijih u zemlji. Mnogo je zemljišta neiskorišteno i nadam se da će se to promijeniti u budućnosti i doprinijeti razvoju. Nakon što sam danas ovdje sreo veliki broj proizvođača dobio sam jedan zamah da mnogo više vjerujemo u budućnost ove zemlje. Vjerujem da će za dalji razvoj Bosne i Hercegovine ključno biti usvajanje strateškog plana za poljoprivredni i ruralni razvoj i iskreno se nadam da će taj plan uskoro biti usvojen", rekao je švedski ambasador Anders Hagelberg.

Veliko iskustvo i znanje zahvaljujući projektu FARMA stekli su i inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove.

"Federalna uprava za inspekcijske poslove blisko sarađuje s Farma projektom i izuzetno smo zadovoljni tom saradnjom i ukupnom komunikacijom. Smatramo da je to jedan od najznačajnijih projekata USAID-a u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju sistem kontrole hrane. Računamo da će kroz implementaciju ovog projekta doći do unapređenja rada inspekcijskih organa, ali i laboratorijskih kapaciteta koji su jedan od najbitnijih faktora, kada je u pitanju ukupan segment kontrole hrane. Svakako da će Farma projekt doprinijeti da kroz edukacije i konkretne projekte unaprijedimo svoj rad i približimo se standardima EU", rekao je Anis Ajdinović direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Ništa manje zadovoljni saradnjom nisu ni u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

"Treba se zahvaliti švedskoj Vladi koja je donirala sredstva, a sami vidite koliko je rezultata ostvareno u sklopu tog projekta. Danas imamo razvijene privredne subjekte koji plasiraju robu i izvan granica Bosne i Hercegovine. U okviru Farma projekta inspektorati su imali koristi u tome što su inspektori prošli niz obuka gdje su usvojili sva praktična znanja i tehnike. Kontrolišemo naše proizvode na isti način kao i u EU. Sve je to u cilju da bi privredni subjekti mogli da što više izvoze i proizvode", rekao je Predrag Tomić, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Predstavnik firme Madi iz Tešnja koja se bavi proizvodnjom piletine i proizvoda od pilećeg mesa izuzetno je zadovoljan projektom FARMA.

"Bavimo se proizvodnjom piletine i proizvoda od pilećeg mesa. Trenutno smo lider u Bosni i Hercegovini i regiji. Izvozimo u Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju, a trenutno ne možemo izvoziti u EU zbog zakonskih barijera. Trenutno smo u proceduri priprema za izvoz u EU, a veliku pomoć imamo od projekta Farma II. Pomoć od njih imamo u vidu angažiranja konsultanata i edukacije. Mislimo da smo na dobrom putu", rekao je Mirel Dedukić predstavnik firme Madi iz Tešnja.

NEMA KOMENTARA