Inovativno u budućnost / Dani Beča u Sarajevu od 2. do 4. jula 2018.

14. 06. 2018. u 13:44:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Najvažnija programska tačka manifestacije Dani Beča u Sarajevu je dvodnevna konferencija Sarajevo i Beč – inovativno u budućnost koja će se održati 3. i 4. jula u hotelu Europe u organizaciji Grada Beča, Grada Sarajeva i predstavništva "Eurocomm-PR Sarajevo".

Dijalog između dva grada bit će započet na temu strategije pametnog grada, odnosno smjernica za povećanje životnog kvaliteta građana koristeći najbolja tehnološka rješenja.

Light motiv konferencije pametni gradovi bit će nastavljen i kroz teme pametna rješenja za lokalnu samoupravu, upravljanje saobraćajem u mirovanju i gradskim vodama te energetsku sanaciju historijskih građevina. Podrška start up-ovima i obrazovanje s aspekta dokvalifikacija u procesu digitalizacije i trendova na radnom tržištu preostale su teme dvodnevne konferencije.

smart.JPG - undefined

Dani Beča u Sarajevu

Izlagači su predstavnici uprava Beča i Sarajeva i stručnjaci iz navedenih temaskih područja.

Ciljna grupa konferencije su kreatori pametnih rješenja, rukovodeće snage koje odlučuju o njihovoj primjeni i realizatori u praksi na nivou javne uprave, nevladinog i privatnog sektora

Prijave na konferenciju moguće su na www.danibecausarajevu.com.

Učešće na konferenciji je bez kotizacije.

Tagovi: Beč Sarajevo

NEMA KOMENTARA