Tema / Blok 7 Termoelektrane u Tuzli: Između geopolitike, ekonomije i ekologije

01. 04. 2019. u 07:23:00 Benjamin Redžić

Shares:0

Odluka većine federalnih parlamentaraca u Predstavničkom domu da podrže izgradnju Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli je izazvala mnoštvo oprečnih reakcija.

Projekat vrijedan više od milijardu i 200 miliona maraka, koji će biti finansiran kreditom Izvono-uvozne banke Kine nije samo stvar Bosne i Hercegovine, već i Evropske unije.

Okarakterisan kao strateški za Federaciju Bosne i Hercegovine, Blok 7 je pokazatelj konfrontirajućih geopolitičkih i ekonomskih interesa. Osim osporavanja što je Federalna vlada garant kredita za Elektroprivredu Bosne i Hercegovine, argument kritičara je štetnost novog bloka termoelektrane po okoliš.

Geopolitika je ponovo u igri

Namjeravana izgradnja Bloka 7 je potvrda da je geopolitika ponovo u igri - istakao je asistent na sarajevskom Fakultetu političkih nauka Jasmin Hasanović.

Jedan je od brojnih koji misle da zemlja dalekog istoka na ovaj način gradi novi Put svile ili One Road One Belt kojim ostvaruje značajan uticaj na Zapadu. 

"Kineske kredite treba gledati u kontekstu njihovih globalnih geopolitičkih aspiracija, ne samo u duhu Puta svile i One Road One Belt, već aktivnom kineskom angažamanu u oblikovanju svjetskog poretka koji se hoće okrenuti multipolarnoj arhitekturi. Tome doprinosi činjenica da kineski krediti od dužnika ne traže nikakve političke uslove, kao što to traže primjerice Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, već je njihova intencija čisti upliv kineskog uticaja u međunarodnom poretku", objasnio je Hasanović. 

Asistent na FPN Sarajevo Jasmin Hasanović - undefined

FOTO: Facebook: Asistent na FPN Sarajevo Jasmin Hasanović

Smatra da je kriza neoliberalnog kapitalizma doprinijela da Bosna i Hercegovina i još neke zemlje povoljne finansijske aranžmane sklapaju sa rastućim regionalnim i svjetskim silama poput Kine i Rusije koje to znaju iskoristiti.

Da je Blok 7 izraz geopolitičkih sukobljavanja, misli i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Sabina Silajdžić, ocijenivši kritike Evropske unije i Evropske energetske zajednice kao "pristrasnim političkim premisama"

"Mišljenja sam da djelovanje i javni istupi predstavnika Evropske unije i Evropske komisije predstavljaju svojevrstan atak na suverenitet Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da su tvrdnje i postavke koje se vezuju za 'neprihvatljivost' dodatnih ulaganja u termoelektrane i 'prekomjernu ulogu države' posve neutemeljene... Odluka Vlade Federacije BiH nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o državnoj pomoći u BiH i drugim obavezujućim aktima pravne stečevine Evropske unije na koju smo se obavezali Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju... Dakako, ovdje je, čini se riječ o neprihvatljivosti, ne same prirode investicije, već zapravo o neprihvatljivosti kineskog djelovanja na prostorima Balkana iz prizme Evropske unije", kazala je ona. 

Bez obzira na tendenciju da električnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora energije, Evropska unija trenutno u prosjeku 22 posto struje proizvodi na taj način - navodi Silajdžić pitavši zašto države članice Unije ne zatvore svoje nuklearne elektrane planiranom dinamikom ako su zabrinute za stanje okoliša.

Ekonomija i/ili ekologija

I za Silajdžić je izgradnja Bloka 7 od strateške važnosti za zemlju jer je, kako je rekla, skoro u potpunosti iskoristila hidro potencijale.

Izdvojila je nekoliko koristi koje će imati Tuzla, entitet i cijela Bosna i Hercegovina od ovog projekta.

Neki od njih su podsticanje angažmana lokalnih kompanija i kooperanata, saradnja s inozemnim obrazovno-naučnim institucijama i organizacijama, te prelijavanje znanja i tehnologija.

Kao posebnu korist je istakla podsticanje razvoja prerađivačkog sektora i industrije.

Profesorica Ekonomskog fakulteta Sabina Silajdžić - undefined

Foto: Face TV: Profesorica Ekonomskog fakulteta Sabina Silajdžić

Profesorica Silajdžić je, komentarišući učinak novog bloka Termoelektrane u Tuzli naglasila da jeste poželjno od obnovljivih izvora energije dobijati struju, ali da je to u potpunosti opravdano samo kada se time mogu zamijeniti tradicionalni izvori električne energije. 

"Uvidom u analize štetnosti po zdravlje ljudi, koje su objavile pojedine nevladine organizacije, mogu istaći da su metodologije na kojima se zasnivaju predmetne procjene, posve neutemeljen i predstavlja, svojevrstan svijet nauke, dok su procjene o štetnosti po zdravlje implicitno nepouzdane i pristrasne. Konačno, ovom investicijom dobit ćemo mogućnost proizvodnje velike količine električne energije koja se zasniva na okolinski prihvatljivim tehnologiama, te imati mnogo manji teret opterećenja odnosno zagađenja okoliša u usporedbi s postojećim postrojenjima u Tuzli", zaključila je podsjetivši na to da je Blok 7 dobio potrebne okolinske dozvole.

Stanovnici Tuzle zabrinuti

Među Tuzlacima koji su zabrinuti za svoje zdravlje i okolinu je aktivistkinja Jasmina Alić. Posebno su zabrinuti mještani tuzlanskih naselja u blizini lokacije gdje će se graditi Blok 7 - mještani Bukinja, Divkovića i Husina. 

"U Termoelektrani Tuzla trenutna situacija je takva da se dnevno spali između pet hiljada i 25.000 tona uglja u zavisnosti od toga koji su blokovi u funkciji. Stoga je jasno da je bez obzira na individualne polutante u vidu kućnih ložišta na fosilna goriva, zagađenja uslijed izduvnih gasova automobila koji nerijetko ne zadovoljavaju niti minimalne ekološke standarde kakve poznajemo u zemljama Evropskoj uniji, korištenje alternativnih goriva u vidu raznog otpada, različitih polimera i sl. kod kućnih ložišta, ipak termoelektrana Tuzla glavni krivac ekstremnog aerozagađenja Grada Tuzle. Ono što je dobro jeste da će Blok 7 Termoelektrane Tuzla služiti svrsi umjesto dosadašnjih dotrajalih blokova, pri čemu će njegova efikasnost prema onome što ja znam prevazilaziti efikasnost sadašnjih blokova za oko 15 posto", naglasila je.

Svijest o tehnološkoj naprednosti Bloka 7 nije otklonila brige Tuzlaka. Prema riječima Alić, izostaju odgovori na mnoga pitanja - koja lokacija će biti izabrana za odlaganje šljake, pepela i otpada.

Ona je zapazila da dok istvoremeno Njemačka ulaže 40 milijardi eura za elektroenergetsku tranziciju s ciljem da u narednih 20 godina zatvori postojeće termoelektrane, Bosna i Hercegovina gradi nove.

Argumentirajući kritiku izgradnje, navela je studiju australijskog Centra za zračna istraživanja prema kojoj su termoelentrane najveći individualni izvor zagađenja dodavši:

"Nemoguće je ne zapitati se koliku smo cijenu električne energije zapravo spremni platiti zdravljem Tuzlaka".

Vrijeme će odgovoriti kolika je stvarna cijena izgradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla - da li je Bosna i Hercegovina spremna žrtvovati dobre odnose sa Evropskom unijom zarad saradnje s Kinom i da li će Tuzlaci svojim zdravljem platiti cijenu ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.

Odogovori na ova i druga pitanja su već ponukala pojedine delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da bolje razmisle da li treba podržati ovaj projekat. 

Konstituirajuća sjednica novog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije BiH - undefined

Foto: Admir Kuburović / Radiosarajevo.ba: Konstituirajuća sjednica novog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Da li će skoro jednoglasno podržati Blok 7 kao njihove kolege u Predstavničkom domu, znat će se već danas kada je zakazana sjednica Doma naroda.

Sve parlamentarne političke stranke u Predstavničkom domu su podržale projekat, osim Naše stranke koja je bila suzdržana.  

NEMA KOMENTARA