MUP KS-a / Huffington Post o Suvadi Kuldiji: Žena koja educira policijske službenike

10. 01. 2018. u 13:27:00 Radiosarajevo.ba

Shares:625

Suvada Kuldija je viša inspektorica Ministarstva za unutrašnje poslove Kantona Sarajevo (MUP KS-a) i obnaša dužnost glasnogovornice ove ustanove. Kao policijska službenica, Kuldija radi s različitim osobama koje su preživjele nasilje.

Ona vjeruje da je važno educirati kolege, posebno one koji stignu prvi na mjesto nasilja, kako da odgovore na nasilje protiv žena i na porodično nasilje općenito.

Ugledni američki portal Huffington Post prenosi priču bloga UN Women o Suvadi Kuldiji i o potrebi da policija zaštiti građane od nasilja.

"Preživjele žrtve torture očekuju zaštitu i pomoć od policije. Međutim, ponekad oni ne znaju svoja stvarna prava. Preživjele žrtve nisu upoznate u potpunosti kakve preventivne mjere trebaju primjeniti. Ima primjera gdje puste nasilnika u svoju kuću", navodi Kuldija.

Prema njenim riječima, mora se provesti više aktivnosti na podizanju svijesti kada je riječ o prijavljivanju porodičnog nasilja.

Suvada Kuldija - undefined

"Sve što radim ima cilj da osiguramo najbolju edukaciju za policijske službenike. Policajci moraju zaštiti sigurnost građana i njihove imovine. Ovaj posao je kompleksan. Čuvari reda i zakona moraju biti senzibilniji na pojedinačne situacije preživjelih u porodičnom nasilju i razumjeti njihove motive i izbore", napominje Kuldija.

Zakon o zaštiti od nasilja podrazumjeva da zahtjev za mjerama zaštite mora biti popunjen unutar 12 sati od prijavljenog slučaja i da sud mora mora odrediti mjere zaštite u roku od 12 sati. Nakon sudske odluke, policija razrađuje plan kako osigurati i implementirati mjere.

Multisektorski trening na ovom pitanju je vrlo važan. Mnogi individualci i institucije moraju raditi zajedno i brzo kako bi se rješavali problemi nasilja. Policija prva mora osigurati identifikaciju i prijaviti napadača.

Oni obrađuju veliku količinu prikupljenih dokaza. Sve ove mjere trebaju dovesti do zaslužene kazne za napadača i odrediti pomoć i njegu za preživjele u sigurnoj kući. Socijalni radnici i tim stručnjaka potom pomažu preživjelim žrtvama.

"Sve institucije i sistem zaštite su važni i ukoliko jedan od tih subjekata zakaže, sigurnost žrtava će biti ugrožena", ističe Kuldija.

Suvada Kuldija kao viša inspektorica MUP-a KS-a razvija trening za policijske službenike. Jedna od tema koje obrađuje je porodično nasilje gdje educira policajce o ovom problemu i trenira ih kako da reagiraju u ovim slučajevima.

Njen rad odražava se na Program održivog razvoja Cilj 16, koji je posvećen promociji mirnog i inkluzivnog društva kroz kojeg bi se ozgradilo održivo društvo i izgradile efektivne institucije.

KOMENTARI (1)