Zemaljski muzej / BH Telecom donirao milion KM: Značajna donacija i simbolu bh. državnosti

26. 01. 2017. u 13:14:00 S. H., F. Z.

Shares:0

Kompanija BH Telecom uspješno je okončala proces dodjele donacija za 2016. godinu, te su danas potpisani ugovori sa 32 institucije koje su ispunile uvjete iz Javnog poziva.

BH Telecom uputio je i značajnu donaciju od 50.000 KM Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

"Zaista mi je zadovoljstvo da i zvanično objavimo da je BH Telecom podržao Zemaljski muzej i ove godine velikom donacijom od 50.000 KM. To je, ako ne računamo donaciju Američke ambasade i UNESCO-a, najveća donacija našem muzeju. Donacija je zapravo nastavak dugogodišnje saradnje koju imamo s BH Telecomom i mislimo da je sasvim logično da ova kompanija, kao najveća u BiH, i Zemaljski muzej kao najvažnija institucija u BiH ostvaruju saradnju. Nažalost, državne kompanije moraju novčano pokrivati ono što bi trebala raditi naša država. Ovo je primjer kako društveno odgovorne kompanije trebaju pomoći kulturu i nauku generalno", rekao je na konferenciji za medije v. d. direktora Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić.

Najveći dio donacije, kako je naveo Sijarić, bit će uložen u proces digitalizacije zbirke Zemaljskog muzeja BiH. 

"To je dugotrajan proces koji će zahtijevati mnogo novca i dugo vremena, ali sad imamo jedan vrlo konkretan projekt digitalizacije starih fotografija koje će ujedno biti i konzervirane. Kao rezultat toga u relativno brzom periodu ćemo dobiti i neke produkte iz kojih će Zemaljski muzej moći ostvariti finansijsku korist. Ne želimo ovaj novac dati isključivo pokrivanju dugova koje imamo prema radnicima i Poreznoj upravi, već želimo na neki način investirati jer imamo pametno rješenje koje se tiče struke i koje će donijeti finansijski boljitak", naveo je Sijarić.

Iz BH Telecoma su ispunili svoje obećanje tokom posjete Zemaljskom muzeju, kada su naveli da će pomoći radu ove institucije koliko to budu mogli.

"Pokušavamo pomoći Zemaljskom muzeju kao instituciji bitnoj za BiH, kao jednom od simbola državnosti BiH, da makar malo prevaziđe svoje probleme. Zadovoljstvo nam je da smo u prošloj godini imali dobre rezultate, tako da smo mogli planirati i donacije, između ostalog i Zemaljskom muzeju", rekao je generalni direktor BH Telecoma Mirsad Zaimović, najavivši vrijedne donacije od ukupno milion KM prema zdravstvenim ustanovama i javnim kuhinjama na području Bosne i Hercegovine za finansiranje programa i aktivnosti nabavke medicinskih uređaja i opreme, odnosno nabavke namirnica i kuhinjske opreme za javne kuhinje.

„Ovo je prvi tematski javni konkurs za donacije BH Telecoma. Pravo učešća na konkursu imala su pravna lica registrirana na području Bosne i Hercegovine koja djelatnost obavljaju na nivou kliničkih centara ili kantonalnih bolnica te pravna lica registrirana na području FBiH koja djelatnost organiziranja i rada javnih kuhinja obavljaju na području jednog ili više kantona. Konkurs je bio otvoren do 25. oktobra, a nakon kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava odabrana su 32 dobitnika donacije. Iznimno od javnog konkursa, a prema odluci Nadzornog odbora BH Telecoma, poseban ovogodišnji dobitnik donacije je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Shvatajući značaj ove institucije koja prolazi kroz najteže trenutke od svog osnivanja, BH Telecom je Zemaljskom muzeju ove godine donirao 50.000 KM“, istaknuo je dr. Fuad Čibukčić, predsjednik Nadzornog odbora BH Telecoma.

Ukupno 13 zdravstvenih ustanova je dobilo donaciju BH Telecoma i to: JU Opća bolnica „prim.dr. Abdulah Nakaš“, JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkolozu Travnik, JU Kantonalna bolnica Zenica, JZU Kantonalna bolnica Goražde, JZU „Zdravstveni centar Brčko“, ZU Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“, Kantonalna bolnica „dr. Safet Mujić“ Mostar, JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, JU bolnica Travnik, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu i JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča. 

Humanitarne organizacije koje su dobitnici donacija za aktivnosti javnih kuhinja su: Crveni križ Grada Mostara, UMDD „Merhamet“ Bihać, UMDO Merhamet Kozarska / Bosanska Dubica, Udruženje Narodna kuhinja „Stari Grad“ Sarajevo, Udruženje DIRHEM Sanski Most, HO „Merhamet“ MDD Sarajevo, JU Centar za socijalni rad „Javna kuhinja“ Bugojno,  UG „POMOZI“ Sarajevo , Udruženje „Mladi volonteri“ Visoko, Humanitarna pastoralna organizacija „Caritas“ Vrhbosanske nadbiskupije, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Humanitarna organizacija Međunarodni Forum solidarnosti - EMMAUS, Crveni križ Kantona Sarajevo, Udruženje „HASENE“ Sarajevo, Humanitarno-karitativna organizacija „Kruh Svetog Ante“ Franjevačke provincije Bosne Srebrene, SHU „Dobrotvor“ Sarajevo, MDD „Merhamet“ Novi Grad i Udruženje Zeleni polumjesec ZE-DO Kantona. 

BH Telecom je u posljednjih deset godina donirao oko 14 miliona KM različitim neprofitnim organizacijama u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, a što ga čini najvećim pojedinačnim donatorom u BiH.

NEMA KOMENTARA