Poruke / Blog britanskog ambasadora u BiH: Novi početak

17. 01. 2019. u 12:04:00 Piše: Matt Field

Shares:15

Sretna Nova Godina! Ovo je uzbudljivo vrijeme novih početaka, obnovljene energije i usmjeravanja na izazove koji su pred nama.

Ne mogu reći da smo odmarali, jer nekada su određene izjave toliko nevjerovatne da na njih morate odgovoriti – Britanska ambasada je organizovala proteste u Banja Luci, a Davora Dragičevića smo sakrili u našem uredu?! Sa ozbiljnije strane, imao sam priliku da se pridružim ljudima iz cijele BiH u opraštanju sa lordom “Paddy” Ashdownom, neumornim i odlučnim prijateljem ove zemlje.

Vodeći se njegovim primjerom, pridružio sam se kolegama iz Ambasade u planiranju aktivnosti za godinu koja je pred nama. Tema za diskusiju je bilo jako puno. Kako možemo bolje pomoći BiH da bude stabilna i prosperitetna, te da ispunjava potrebe i težnje svojih građana? Još jednom me je impresionirala odlučnost ove grupe ljudi, većina su i sami građani ove zemlje, da naprave pozitivnu razliku.

Podrška zapadnom Balkanu - undefined

FOTO: Blog britanskog ambasadora u BiH: Podrška zapadnom Balkanu

Imali smo i dodatnu priliku, ali i odgovornost, u vidu udvostručenja podrške za Zapadni Balkan, koje je premijerka May najavila prošlog ljeta. Sasvim slučajno, dok smo mi radili na našim planovima u Sarajevu, mladi Chevening stipendisti iz BiH pridružili su se svojim kolegama iz cijelog svijeta kako bi razgovarali o budućim partnerstvima nakon Brexita – događaja koji je pred nama i koji će zasigurno uticati na Ujedinjeno Kraljevstvo, ali koji neće promjeniti naš fokus na Zapadni Balkan.

Puno vremena smo proveli u razgovoru o vladavini prava, pitanju koje leži u samom središtu mnogih stvari koje bi građani BiH željeli da budu poboljšane. Ovo je širok koncept, ali bit ideje je da niko ne može biti iznad zakona. U zemlji u kojoj je korupcija tako endemična, tražili smo partnere sa kojima bi se udružili u ozbiljnoj borbi protiv ove bolesti koja uništava živote, od kupljenih diploma do “poklona” koje treba dati da bi se dobila ljekarska usluga. Pitali smo šta je potrebno da se dođe do presuda u visoko-profilnim slučajevima korupcije u budućnosti.
Razmatrali smo prilike za korištenje britanske izvrsnosti u sektoru sigurnosti, uključujući i saradnju sa BiH u borbi protiv organizovanog kriminala koji utiče na građane i u mojoj i u vašoj zemlji.

A, kao što je to slučaj i u mnogim drugim područjima, kvalitet kadrova u Oružanim snagama BiH je izuzetan, pa smo razgovarali o tome kako bolje podržati reformu odbrane i time omogućiti da oni doprinesu stabilnosti zemlje i mirovnim misijama diljem svijeta.
S obzirom na veliki broj talentovanih i kvalifikovanih ljudi koji odlaze iz zemlje zbog boljih mogućnosti za posao, pokušali smo pronaći nove načine pokretanja socio-ekonomskih reformi koje bi privukle investicije, a time i otvaranje novih i boljih radnih mjesta. Kako možemo podržati poboljšanje javnih usluga i administracija koje su na usluzi građanima a ne političkim strankama? Kako sistem obrazovanja može bolje sarađivati sa poslovnim sektorom kako bi odgovorio na njegove potrebe, posebno u polju informacijskih tehnologija i kritičkog razmišljanja?

Razgovarali smo i o Ujedinjenom Kraljevstvu kao partneru u promoviranju demokratskih prava i vrijednosti, posebno u polju transparentnosti, nezavisnog novinarstva i pristupa pravdi. Složili smo se da civilno društvo i građanske organizacije imaju veoma važnu ulogu. Naš ministar vanjskih poslova nam je već jasno rekao da će sloboda medija biti jedan od njegovih glavnih prioriteta ove godine. Razgovarali smo o tome kako možemo pomoći nekim od najugroženijih kategorija u bosanskohercegovačkom društvu – uključujući osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu ili izgubile članove porodice o kojima više nikada nisu ništa saznali.


Čak ni sa udvostručenim programom podrške UK ne može raditi u svim ovim oblastima, a, naravno, tu su i mnoge druge velike zemlje i organizacije koje imaju svoje programe. Stoga sada radimo na finalnoj razradi planova kako bi svoje napore usmjerili na oblasti u kojima će pozitivan efekat tih aktivnosti najviše osjetiti sami građani BiH i gdje imamo ozbiljne i kredibilne partnere koji bi radili sa nama. Neki od projekata za koje već sada znamo da ćemo nastaviti provoditi u narednom periodu su:


• Učinkovit sistem sprečavanja konflikta interesa, primjenjen na svim izabranim i imenovanim javnim službenicima.
• Depolitizacija javnih preduzeća, unapređenje njihovog upravljačkog sistema i efikasnosti, te njihovo usmjeravanje na potrošače.
• Transparentnost javne potrošnje – omogućiti građanima da vide na šta i gdje je potrošen njihov novac.
• Proširenje programa Chevening stipendiranja – pune stipendije za master studij iz bilo koje oblasti na bilo kom univerzitetu u UK koje omogućavaju da stečene nove vještine i iskustva se donesu u BiH.
• Smanjenje administrativnih prepreka za biznise, putem jednošalterskog i drugih online procesa.
• Podrška lokalnim zajednicama koje su pogođene migrantskim kretanjima.
• Programi obuke koledža za odbranu – prilika da istaknuti oficiri iz BiH dobiju obuku na nekim od najboljih britanskih studijskih programa, sa fokusom na međunarodne misije i liderstvo.
• Učinkovita potraga za nestalim – proistekla iz preuzetih obaveza na saradnju na nacionalnom i regionalnom nivou dogovorenih na Samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu.
• Podrška školama širom BiH u uvođenju rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i vještina kodiranja putem projekta “Škole za 21. vijek” koji provodi British Council.

Nastaviću sa vama dijeliti informacije o našim novim aktivnostima kada iste bude potvrđene, a zaista bih cijenio vaše komentare o tome na koje još načine možemo pomoći ovoj zemlji da napreduje.

NEMA KOMENTARA