Ja mislim / Anto Domazet: Premijeru, promijenite odluku

06. 03. 2019. u 07:49:00 Radiosarajevo.ba

Shares:440

Vidimo da ste donijeli odluku da žene zaposlene u institucijama Kantona Sarajevo dobivaju u petak, 8. marta 2019. godine slobodan dan. Nakon predočavanja argumentacije da to neće biti lako izvesti, reducirate tu odluku - gdje god je moguće to sprovesti, žene će imati slobodan dan.

Piše: Prof. Anto Domazet

Sugeriram vam da potpuno povučete tu odluku. Navodim ukratko šest razloga za tu sugestiju.

1. Osmi mart je dan obilježavanja slobode i ravnopravnosti žena u društvu koja se ne postiže time što će ih se jednog dana osloboditi obaveza da idu na posao, nego tako što će imati jednako mjesto u prilikama za obrazovanje, izbor posla, društvene uloge i nagrađivanja za svoj rad, te u ostvarivanju svih drugih specifičnih prava – prava majčinstva, prava roditeljstva, prava političkog djelovanja i političke zastupljenosti 
2. Među zaposlenima u upravi i institucijama KS je mnogo stručnih žena na veoma odgovornim pozicijama čiji će nedolazak na posao stvoriti velike neprilike i štete građanima i privredi KS – žene na KS nemaju paradnu ulogu da ih se tek tako skloni sa posla na jedan dan, one nose važne poslove i njihov nedostatak na poslu se ne može desiti bez negativnih posljedica po korisnike njihovih usluga
3. Žene u institucijama KS ne trebaju privilegije, one su solidarne sa ženama u privatnom sektoru koje ne mogu ni pomisliti o tome da dobiju jedan dan čak i kada su u velikoj potrebi, ako to privatnom poslodavcu ne odgovara, one su solidarne posebno sa ženama koje nisu zaposlene i koje o privilegijama koje im vi nudite ne mogu ni sanjatiProf. Domazet naveo šest razloga za sugestiju - undefined

4. Niti jedan ideološki ili važeći svjetonazor ne može opravdati vašu odluku – niti socijaldemokratski, niti liberalni – jedino populistički sistem vrijednosti bi to mogao opravdati, a ne vjerujem da pripadate tom krugu
5. Nisam siguran da je vaša odluka dobar primjer za mlade i pitam se da li će pomoći dječacima i djevojčicama koji rastu ovdje stvoriti predstavu o jednakosti žene u društvu
6. Napokon, žena je i u društvenom, u vrijednosnom, u umjetničkom i svakom drugom pogledu poseban ideal kome svi trebamo biti posvećeni čitavog života – kroz poštovanje, jednakost, fer tretman i za privilegirane kroz ljubav – čin dodjeljivanja slobodnog dana grubo odudara od tog ideala.

Povucite tu odluku, potrošite taj dan zajedno sa vašim ministrima da obiđete svoje radne kolegice, vidite kako žive i uočite kako im možete pomoći. Ili još bolje, upoznajte se ovih dana sa životom žena koje rade u realnom sektoru ili su na društvenim marginama i popričajte sa njima kako im možete pomoći.

KOMENTARI (2)