Podrška / Nastavljene volonterske aktivnosti menadžmenta Raiffeisen banke

12. 10. 2018. u 12:39:00 Promotivni tekst

Shares:0

Podrška radu „Roditeljske kuće“ i „SOS Dječijeg sela u Sarajevu“

„Već niz godina zaista uspješno sarađujemo i njegujemo prijateljske odnose sa ove dvije organizacije, nastojeći da kroz finansijsku podršku doprinesemo kvalitetu njihovog rada i poboljšamo uslove u kojima borave njihovi korisnici. Posebno sam ponosan što smo u prilici podržati njihov rad i na ovaj način, kroz volonterske aktivnosti naših uposlenika. Riječ je o nastavku aktivnosti koje smo započeli u maju u SUMERO Centru“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, te dodao da se banka smatra angažovanim korporativnim građaninom koji aktivno prati održivi razvoj u našem društvu.

Članovi Uprave te direktori i rukovodioci sektora Raiffeisen banke su radili na uređenju dvorišta i porodičnih kuća u SOS Dječijem selu u Sarajevu. Vidljiv rezultat ostavile su i volonterske aktivnosti koje su održane u Roditeljskoj kući. Tim povodom zaposlenici Banke su presadili sadnice i uredili dvorište oko ove kuće.

Volonterske aktivnosti su dio Raiffeisen strategije održivosti u skladu s kojom Banka kontinuirano nastoji dati doprinos zajednici u kojoj posluje. Strateško opredjeljenje Banke je pomoć projektima od generalnog društvenog značaja, a naročito onim usmjerenim na djecu i osobe sa posebnim potrebama.

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji.

Osnovana 1992. godine, danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Preko 1.300 zaposlenika Banke putem 99 poslovnica pruža usluge za oko 430.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.

Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, te RL ASSISTANCE.

Raiffeisen grupacija 130 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

NEMA KOMENTARA