BiH / Zašto je važno biti osiguran: Polica života košta koliko šoljica kafe dnevno

09. 08. 2019. u 14:10:00 Promotivni tekst

Shares:14

Cijena osiguranja doma na godišnjem nivou iznosi otprilike kao cijena jednog rezervoara goriva, dok cijena police osiguranja života košta koliko šoljica kafe dnevno. Ipak, osiguranje građani ne stavljaju u vrh liste obaveznosti. Pitanje pomanjkanja svijesti o važnosti osiguranja utiče na to koliko stanovnici BiH smatraju važnim činjenicu da su osigurani.

Istraživanje tržišta pokazalo je da stanovnici Bosne i Hercegovine, uprkos elementarnim nepogodama koje se dešavaju svake godine, nestabilnosti kada je tržište rada u pitanju, ili činjenici da su nekretnine najvrijednija imovina koju posjeduju, njihovo osiguravanje stavljaju skoro pa na zadnje mjesto. Razlog ovome često je djelomična neupućenost u rad osiguravajućih društava, koji prvenstveno za cilj imaju obezbjeđivanje finansijske sigurnosti stanovnika, u situacijama kada se ta potreba pokaže najhitnijom.

Želeći pružiti građanima više informacija o osiguranju i oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo u radu sa njima, Udruženje društava za osiguranje u FBiH organizira 26. i 27. septembra u Sarajevu konferenciju posvećenu važnosti osiguranja kao jednog od glavnih bedema finansijske sigurnosti društva u cjelini i građana pojedinačno. Cilj je stručnoj javnosti, institucijama vlasti, i najširoj javnosti – stanovnicima BiH, poslati poruku da je osiguranje bitan segment ekonomije čija je uloga zaštita ljudi i dobara u najtežim i najizazovnijim trenucima.

"Konferencija Dani osiguranja u BiH teži da postane centralni godišnji događaj struke osiguranja, mjesto gdje će se govoriti o zaštiti interesa osiguranika i unapređenju pozicije osiguranja , gdje će se prezentirati najnovija iskustva i sagledavati perspektive razvoja novih vrsta osiguranja. " izjavio je Ermin Čengić, generalni sekretar  UDO FBiH.

Na konferenciji će biti prezentirane najaktuelnije teme od značaja za struku osiguranja i sve one koji su vezani za osiguranje kao djelatnost. Konferencija je prilika za sagledavanje dostignutog nivoa razvoja osiguranja i mogućnosti njegovog strukturnog poboljšanja u budućnosti.

Tagovi: osiguranje BiH

KOMENTARI (1)