MUP KS / Ljekarski obavezan: Zdravstveno stanje vozača važno zbog sigurnosti u saobraćaju

11. 03. 2018. u 20:45:00 Fena

Shares:46

Sigurnost drumskog saobraćaja zavisi od velikog broja elemenata koji mogu biti subjektivne i objektivne naravi.

Tako su, uz stanje putne infrastrukture, signalizacije i tehničke (ne)ispravnosti  vozila, najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina i uopće nepoštivanje saobraćajnih propisa, te vožnja pod dejstvom alkohola ili narkotičkih sredstava.

Radi se sredstvima čija je upotreba zakonski sankcionirana, a koja se u značajnoj mjeri reflektira na psihofizičko stanje sudionika u saobraćaju, te najčešće dovodi do neželjenih posljedica.

Bitan segment u tom pogledu predstavlja i opće zdravstveno stanje vozača, a što podrazumijeva obavezu zdravstvenog pregleda u slučajevima izdavanja, ili zamjene/produženja vozačkih dozvola, uključujući i vanredni zdravstveni pregled u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja, odnosno utvrđene nesposobnosti za upravljanje motornim vozilima.

Zdravstveni pregled u slučaju izdavanja ili zamjene vozačkih dozvola reguliran je Pravilnikom o vozačkoj dozvoli, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS).

Obavezi zdravstvenog pregleda podliježu sve osobe koje se obraćaju zahtjevom za izdavanje prve vozačke dozvole u skladu s Pravilnikom, a zdravstvena sposobnost se dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, a koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci.

"U postupku zamjene vozačke dozvole, potrebno je naglasiti da se vozačka dozvola u redovnoj proceduri izdaje na rok važenja od 10 godina, te, ukoliko je uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilom ograničena na period manji od 10 godina, vozač motornog vozila u postupku produženja važenja vozačke dozvole, u skladu sa odredbama Pravilnika, mora uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci. To se obično odnosi na vozače starije od 65 godina, ali i osobe kod kojih je utvrđen zdravstveni problem koji može uticati na pravo upravljanja motornim vozilom a koji je potrebno kontrolisati češće a u skladu sa odredbama Pravilnika", navode iz MUP-a KS-a.

Kako su ta pitanja, nadalje navode, povezana i sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH kojim je predviđeno da, ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima, dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole, koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti.

U tom kontekstu, iz MUP-a KS-a ističu da vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, moraju priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ne starije od šest mjeseci.

Nadalje, preciziraju da je, prema članu 195. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predviđena obaveza za vozače koji upravljaju motornim vozilima kojima se vrši javni prijevoz i vozače tramvaja, prema kojoj su dužni 'proći' redovni zdravstveni pregled svake tri godine.

Kada se radi o pitanju vanrednog zdravstvenog pregleda, iz MUP-a KS-a podsjećaju da je Zakonin o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH predviđeno da zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu, javno tužilaštvo, sud, sudija za prekršaje, kao i preduzeće, organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja  poslove vozača.

Također, ovim Zakonom predviđene su i obaveze zdravstvenih ustanova za prijavu potrebe za vanrednim zdravstvenim pregledom, ukoliko se prilikom liječenja vozača utvrdi da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom. Na vanredni zdravstveni pregled u tim situacijama, rješenjem upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji, i to u zdravstvenu instituciju koja je ovlaštena za obavljanje ljekarskih pregleda i izdavanje ljekarskih uvjerenja za vozače. 

Usto, novija rješenja implementirana u Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH predviđaju i situaciju da, ukoliko je zdravstvena ustanova primila osobu na liječenje koje zbog svog zdravstvenog stanja nije sposobno za samostalno upravljanje motornim vozilom, a otpušta se iz zdravstvene ustanove na kućno liječenje, dužna je o tome odmah obavijestiti organ nadležan za unutarnje poslove radi provjere važenja vozačke dozvole.

Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, rečeno je Feni u MUP-u KS-a.

KOMENTARI (1)