Da li je Safet Sušić trebao pozvati Ervina Zukanovića u reprezentaciju?

Da
Ne