Ko su novi sarajevski ministri? Nova Vlada polaže zakletvu
23. novembar 2012. u 13:34
Ko su novi sarajevski ministri?
0

Kanton Sarajevo 21. novembra 2012. je dobio novu vladu, treću otkako su održani opći izbori 2012. Premijer je Suad Zeljković, a među 'novim' ministrima našla su se neka 'stara', dobro poznata lica – portal Radiosarajevo.ba došao je do biografija svih novih ministara i ministrica, i to njihovih CV-jeva koje su dostavili Skupštini Kantona Sarajevo i čije dijelove prenosimo...

Članovi Vlade održali su 22. novembra prvi radni sastanak: dogovorene su prve smjernice i okviri za narednu sjednicu Vladu KS.

Suad Zeljković, premijer (SDA)

Suad Zeljković, novi premijer, dojučerašnji je direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane, koji je u ovoj organizaciji bio od 2003. godine. Prethodno je radio u Energoinvestu, od 1985. U biografiji koju je uputio Skupštini Kantona Sarajevo navodi da je rođen 13. septembra 1960. Što se tiče obrazovanja, navodi postdiplomski i magistarski rad, koje je položio u periodu između 2005. i 2008. Naveo je i da govori, uz bosanski jezik, engleski i njemački, a o sebi ističe:

„Snalažljivost i dobre prezentacijske sposobnosti; vidljiva sposobnost diplomatskog postupanja u osjetljivim situacijama (držanje pod kontrolom specifičnih i osjetljivih situacija).“

Nermin Pećanac, ministar unutrašnjih poslova (SDU)

Pećanac u svojoj biografiji ističe da je rođen u Sarajevu, 6. maja 1958, a po zanimanju je dipl. pravnik. Istaknuo je i da je svoje cjelokupno školovanje završio u Sarajevu, kao i da je prvi posao dobio 1983, u sarajevskoj UNIMA-i, na poslovima normativnih djelatnosti i sudskog zastupanja. Te je godine otišao služiti vojni rok – po povratku dobija posao u Magrosu; dugo je bio član Bosnafolklora. Do rata je radio pri vijećima Općine Stari Grad, da bi u maju 1994. dobio mandat u Skupštini Kantona Sarajevo, gdje će se vratiti 2001, kao ministar unutrašnjih poslova, što je i danas. Bio je jedno vrijeme i premijer Sarajeva, te je bio na brojnim poslaničkim pozicijama u skupštini grada, Kantona, Federacije BiH...

Muhamed Kozadra, ministar finansija (SDA)

Iz njegovog CV-a doznat ćemo da je osnovnu i srednju školu završio u Rogatici, da je rođen 1. decembra 1957, te da je univerzitetsko obrazovanje stekao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Jedno od njegovih prvo obrazovanja bilo je profesorsko: u Rogatici je predavao u Ekonomskoj školi, a 1989. startao je s privatnim biznisom u Vogošći (proizvodnja, transport, trgovina) koji će biti uništen tokom posljednjeg rata. Poslije rata ulazi u Općinu Vogošća, čiji će biti i načelnik, od 1996. do 2000. Poslije će biti također na brojnim općinskim i kantonalnim funkcijama: bio je ministar finansija u jednom od mandata prethodnih vlada Sarajeva. Od sopstvenih kvalifikacija ističe: timski rad, sposobnost prilagodavanju, dobre komunikacijske vještine, promocija, propaganda, odnosi s javnošću, smisao za organizaciju, iskustvo u vođenju projekta i timova...

Ivica Šarić, ministar kulture i sporta (SDA)

Ivica Šarić rođen je 1952. u Kraljevoj Sutjesci. Školovanje i zvanje akademskog muzičara stiče u Sarajevu. I on, kao i Kozadra, prvo radi u školi, a poslije dobija angažman u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje će eventualno dobiti i status prvaka opere. Ministar kulture je već bio ministar kulture Sarajeva, prvo, u periodu 2002-2006, da bi se na ovu poziciju vratio nakon 2010, do kada je bio na funkciji zamjenika predsjedavajućeg sarajevske skupštine. Dobio je dvije šestoaprilske nagrade te priznanja Isa-beg Ishaković, a odlikovala ga je i Hrvatska.

Prof. dr Damir Marjanović, ministar obrazovanja, nauke i mladih (nije član nijedne stranke)

Prof. dr Marjanović, koji je rođen 26. avgusta 1974. u Sarajevu, za ministra je predložen od sada nezavisne skupštinske zastupnice Hanke Vajzović. Ovaj vrsni stručnjak genetike ne pripada niti jednoj stranci i njegova impozantna i iznimno uspješna karijera jedini je motiv njegovog imenovanja na ovu poziciju. Pored toga što je docent doktor (biološke nauke) i vanredni profesor, sudski vještak za forenzičku medicinu, istraživač, naučni savjetnik, član brojnih međunarodnih naučnih udruženja, Marjanović je i šef Laboratorija za forenzičku genetiku te predsjednik Naučnog vijeća Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Prošle godine dobio je i nagradu 'naučnik godine 2011'. Objavio je ukupno 134 naučna i stručna rada, te je (ko)autor šest knjiga.


S prvog sastanka aktuelne vlade

Velida Memić, ministrica pravde (SDA)

Ministrica pravde rođena je u Zvorniku, 12. marta 1957. Navela je da je Pravni fakultet završila u Sarajevu 1983, i da govori engleski jezik. Njeno prvo zaposlenje, u maju 1983. bilo je u UPI Poljoprivrednik; u Sarajevu se zapošljava 1991, kao sudija za prekršaje Opštinskog suda na Ilidži, čiji će postati i predsjednik. Također je radila u konzulatima BiH u Zagrebu i Istanbulu, a bila je i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo (januar 2011-juli 2012).

Emir Hrenovica, ministar privrede (Narodna stranka Radom za boljitak)

Hrenovica je rođen 18 jula 1951 u Sarajevu, gdje je i diplomirao 1977, stekavši znanje dipl. ing. kemije i tehnologije. Pohađao je i školu tržišnih komunikacija; postdiplomski studij u Zagrebu prekinuo je zbog ratnih zbivanja – završit će ga, kao i magistarski, na bihaćkom univerzitetu. Od jezika, dobro govori engleski i slovenski, a francuski 'zadovoljavajuće'. Radio je u Unisu, te u JP PTT saobraćaja u BiH. Prije sedam godina, proglašen je za najmenadžera u jugoistočnoj Evropi.

Zlatko Petrović, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša (SBB)

Petrović, koji je na ovoj poziciji ostao iz prethodne Vlade, rođen je u Kiseljaku, 22. decembra 1957. Gimnaziju je završio u Skopju, Makedonija, a fakultete, pravne, u Beogradu i Sarajevu. Prvi posao je dobio u ZOI 84 Olimpijskom komitetu, dvije godine prije sarajevske olimpijade, a radio je i kao vojni tužilac. Na poziciji ministra prostornog uređenja bio je i 2007.

Jusuf Bubica, ministar saobraćaja (BPS)

Bubica je diplomirani građevinski inžinjer, rođen 12. oktobra 1947. Školovao se u Sarajevu, a, uz engleski i bosanski, govori i kisvahili, jedan od afričkih jezika – naime, kao uposlenik GP Put, što je firma za koju je radio decenijama, boravio je nekoliko godina u Keniji gdje je vodio projekte. Trenutno je na poziciji generalnog direktora Alpine Investment d.o.o.

Čedomir Lukić, ministar stambene politike (SDA)

Lukić je rođen u Sarajevu, 22. aprila 1956. gdje je stekao diplomu inžinjera arhitekture. Prvo zaposlenje imao je u 'Javoru', 1975, a od 1979. do 2004, radio je za Urbanistički zavod BiH. Savjetnik premijera bio je od 2004. do 2006. Uz bosanski i engleski, govori i ruski jezik.

Asim Džambasović, ministar za boračka pitanja (BPS)

Penzionisani general Džambasović rođen je u Kovanju, u opštini Rogatica, 27. juna 1949, i po zanimanju je, navodi u svojoj biografiji, „profesionalni oficir“. Vojnu i Komandno-štabnu akademiju završio je u Beogradu, a do posljednjeg rata komandovao je četama i jedinicama u Sloveniji, te u Lukavici i Han Pijesku BiH. Navodi se da je organizovao Teritorijalnu odbranu na području Konjica, da bi od juna 1992 bio u štabu u Visokom. Do oktobra 1995. bio je Načelnik Operativne uprave Generalštaba Armije BiH. Autor je brojnih publikacija, radova i recenzija.

Muamer Bandić, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (Novi pokret BiH)

Bandić je rođen u Sarajevu, 10. jula 1975. U istom gradu je završio i Pravni fakultet, a trenutno radi na magistarskom radu. Prvo je radio kao volonter u Opštinskom sudu Sarajevo (2007), a od te je godine na poziciji sekretara Sedme osnovne škole na Ilidži, što mu je kompletno radno iskustvo.Za sebe kaže da je „pouzdana, odgovoma, ambiciozna, uporna, komunikativna i inicijativna osoba čiji je profesionalni cilj daljnja edukacija i usavršavanje“. Skupštinska poslanica u Sarajevu Segmedina Srna istakla je kako posjeduje informaciju da se protiv Bandića vodi krivični postupak za narušavanje javnog reda i mira u školi u kojoj je zaposlen.

Dr Eldan Lokmić, ministar zdravstva (BOSS)

Dr Lokmić u CV-u navodi da je rođen 27. jula 1961. Gimnaziju je završio u Brezi, a Medicinski fakultet u Sarajevu; postdiplomski studij socijalne medicine i organizacije zdravstva upisao je 1988, a školu zdravstvenog menadžmenta završio je u Njemačkoj. Radio je kao ljekar pripravnik u Mostaru, da bi 1989. otvorio privatnu ljekarsku praksu. Početkom rata bio je direktor Doma zdravlja u Sarajevu, do 1995. bio je načelnik saniteta pri Ministarstvu odbrane, da bi te godine otišao na poziciju generalnog direktora Centra za rehabilitaciju Reumal u Fojnici. Dva puta je proglašen za najmenadžera, u BiH i jugoistočnoj Evropi, govori engleski i ruski jezik, a kao vrline navodi „upravljanje složenim sistemima, timski rad, upravljanje u kriznim situacijama, rad sa podijeljenim odgovomostima, upravljanje i organizacija ustanova u zdravstvu, poznavanje finansijskog poslovanja preduzeća, zdravstvene ustanove te budžetsko poslovanje“.

Lana Ramljak, Radiosarajevo.ba

Vjerujete li da će uskoro početi obnavljanje Sarajevske žičare?

Ne znam
Ne vjerujem
Vjerujem