Ko su novi sarajevski ministri? Nova Vlada polaže zakletvu
23. novembar 2012. u 13:34
Ko su novi sarajevski ministri?

Kanton Sarajevo 21. novembra 2012. je dobio novu vladu, treću otkako su održani opći izbori 2012. Premijer je Suad Zeljković, a među 'novim' ministrima našla su se neka 'stara', dobro poznata lica – portal Radiosarajevo.ba došao je do biografija svih novih ministara i ministrica, i to njihovih CV-jeva koje su dostavili Skupštini Kantona Sarajevo i čije dijelove prenosimo...

Članovi Vlade održali su 22. novembra prvi radni sastanak: dogovorene su prve smjernice i okviri za narednu sjednicu Vladu KS.

Suad Zeljković, premijer (SDA)

Suad Zeljković, novi premijer, dojučerašnji je direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane, koji je u ovoj organizaciji bio od 2003. godine. Prethodno je radio u Energoinvestu, od 1985. U biografiji koju je uputio Skupštini Kantona Sarajevo navodi da je rođen 13. septembra 1960. Što se tiče obrazovanja, navodi postdiplomski i magistarski rad, koje je položio u periodu između 2005. i 2008. Naveo je i da govori, uz bosanski jezik, engleski i njemački, a o sebi ističe:

„Snalažljivost i dobre prezentacijske sposobnosti; vidljiva sposobnost diplomatskog postupanja u osjetljivim situacijama (držanje pod kontrolom specifičnih i osjetljivih situacija).“

Nermin Pećanac, ministar unutrašnjih poslova (SDU)

Pećanac u svojoj biografiji ističe da je rođen u Sarajevu, 6. maja 1958, a po zanimanju je dipl. pravnik. Istaknuo je i da je svoje cjelokupno školovanje završio u Sarajevu, kao i da je prvi posao dobio 1983, u sarajevskoj UNIMA-i, na poslovima normativnih djelatnosti i sudskog zastupanja. Te je godine otišao služiti vojni rok – po povratku dobija posao u Magrosu; dugo je bio član Bosnafolklora. Do rata je radio pri vijećima Općine Stari Grad, da bi u maju 1994. dobio mandat u Skupštini Kantona Sarajevo, gdje će se vratiti 2001, kao ministar unutrašnjih poslova, što je i danas. Bio je jedno vrijeme i premijer Sarajeva, te je bio na brojnim poslaničkim pozicijama u skupštini grada, Kantona, Federacije BiH...

Muhamed Kozadra, ministar finansija (SDA)

Iz njegovog CV-a doznat ćemo da je osnovnu i srednju školu završio u Rogatici, da je rođen 1. decembra 1957, te da je univerzitetsko obrazovanje stekao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Jedno od njegovih prvo obrazovanja bilo je profesorsko: u Rogatici je predavao u Ekonomskoj školi, a 1989. startao je s privatnim biznisom u Vogošći (proizvodnja, transport, trgovina) koji će biti uništen tokom posljednjeg rata. Poslije rata ulazi u Općinu Vogošća, čiji će biti i načelnik, od 1996. do 2000. Poslije će biti također na brojnim općinskim i kantonalnim funkcijama: bio je ministar finansija u jednom od mandata prethodnih vlada Sarajeva. Od sopstvenih kvalifikacija ističe: timski rad, sposobnost prilagodavanju, dobre komunikacijske vještine, promocija, propaganda, odnosi s javnošću, smisao za organizaciju, iskustvo u vođenju projekta i timova...

Ivica Šarić, ministar kulture i sporta (SDA)

Ivica Šarić rođen je 1952. u Kraljevoj Sutjesci. Školovanje i zvanje akademskog muzičara stiče u Sarajevu. I on, kao i Kozadra, prvo radi u školi, a poslije dobija angažman u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje će eventualno dobiti i status prvaka opere. Ministar kulture je već bio ministar kulture Sarajeva, prvo, u periodu 2002-2006, da bi se na ovu poziciju vratio nakon 2010, do kada je bio na funkciji zamjenika predsjedavajućeg sarajevske skupštine. Dobio je dvije šestoaprilske nagrade te priznanja Isa-beg Ishaković, a odlikovala ga je i Hrvatska.

Prof. dr Damir Marjanović, ministar obrazovanja, nauke i mladih (nije član nijedne stranke)

Prof. dr Marjanović, koji je rođen 26. avgusta 1974. u Sarajevu, za ministra je predložen od sada nezavisne skupštinske zastupnice Hanke Vajzović. Ovaj vrsni stručnjak genetike ne pripada niti jednoj stranci i njegova impozantna i iznimno uspješna karijera jedini je motiv njegovog imenovanja na ovu poziciju. Pored toga što je docent doktor (biološke nauke) i vanredni profesor, sudski vještak za forenzičku medicinu, istraživač, naučni savjetnik, član brojnih međunarodnih naučnih udruženja, Marjanović je i šef Laboratorija za forenzičku genetiku te predsjednik Naučnog vijeća Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Prošle godine dobio je i nagradu 'naučnik godine 2011'. Objavio je ukupno 134 naučna i stručna rada, te je (ko)autor šest knjiga.


S prvog sastanka aktuelne vlade

Velida Memić, ministrica pravde (SDA)

Ministrica pravde rođena je u Zvorniku, 12. marta 1957. Navela je da je Pravni fakultet završila u Sarajevu 1983, i da govori engleski jezik. Njeno prvo zaposlenje, u maju 1983. bilo je u UPI Poljoprivrednik; u Sarajevu se zapošljava 1991, kao sudija za prekršaje Opštinskog suda na Ilidži, čiji će postati i predsjednik. Također je radila u konzulatima BiH u Zagrebu i Istanbulu, a bila je i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo (januar 2011-juli 2012).

Emir Hrenovica, ministar privrede (Narodna stranka Radom za boljitak)

Hrenovica je rođen 18 jula 1951 u Sarajevu, gdje je i diplomirao 1977, stekavši znanje dipl. ing. kemije i tehnologije. Pohađao je i školu tržišnih komunikacija; postdiplomski studij u Zagrebu prekinuo je zbog ratnih zbivanja – završit će ga, kao i magistarski, na bihaćkom univerzitetu. Od jezika, dobro govori engleski i slovenski, a francuski 'zadovoljavajuće'. Radio je u Unisu, te u JP PTT saobraćaja u BiH. Prije sedam godina, proglašen je za najmenadžera u jugoistočnoj Evropi.

Zlatko Petrović, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša (SBB)

Petrović, koji je na ovoj poziciji ostao iz prethodne Vlade, rođen je u Kiseljaku, 22. decembra 1957. Gimnaziju je završio u Skopju, Makedonija, a fakultete, pravne, u Beogradu i Sarajevu. Prvi posao je dobio u ZOI 84 Olimpijskom komitetu, dvije godine prije sarajevske olimpijade, a radio je i kao vojni tužilac. Na poziciji ministra prostornog uređenja bio je i 2007.

Jusuf Bubica, ministar saobraćaja (BPS)

Bubica je diplomirani građevinski inžinjer, rođen 12. oktobra 1947. Školovao se u Sarajevu, a, uz engleski i bosanski, govori i kisvahili, jedan od afričkih jezika – naime, kao uposlenik GP Put, što je firma za koju je radio decenijama, boravio je nekoliko godina u Keniji gdje je vodio projekte. Trenutno je na poziciji generalnog direktora Alpine Investment d.o.o.

Čedomir Lukić, ministar stambene politike (SDA)

Lukić je rođen u Sarajevu, 22. aprila 1956. gdje je stekao diplomu inžinjera arhitekture. Prvo zaposlenje imao je u 'Javoru', 1975, a od 1979. do 2004, radio je za Urbanistički zavod BiH. Savjetnik premijera bio je od 2004. do 2006. Uz bosanski i engleski, govori i ruski jezik.

Asim Džambasović, ministar za boračka pitanja (BPS)

Penzionisani general Džambasović rođen je u Kovanju, u opštini Rogatica, 27. juna 1949, i po zanimanju je, navodi u svojoj biografiji, „profesionalni oficir“. Vojnu i Komandno-štabnu akademiju završio je u Beogradu, a do posljednjeg rata komandovao je četama i jedinicama u Sloveniji, te u Lukavici i Han Pijesku BiH. Navodi se da je organizovao Teritorijalnu odbranu na području Konjica, da bi od juna 1992 bio u štabu u Visokom. Do oktobra 1995. bio je Načelnik Operativne uprave Generalštaba Armije BiH. Autor je brojnih publikacija, radova i recenzija.

Muamer Bandić, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (Novi pokret BiH)

Bandić je rođen u Sarajevu, 10. jula 1975. U istom gradu je završio i Pravni fakultet, a trenutno radi na magistarskom radu. Prvo je radio kao volonter u Opštinskom sudu Sarajevo (2007), a od te je godine na poziciji sekretara Sedme osnovne škole na Ilidži, što mu je kompletno radno iskustvo.Za sebe kaže da je „pouzdana, odgovoma, ambiciozna, uporna, komunikativna i inicijativna osoba čiji je profesionalni cilj daljnja edukacija i usavršavanje“. Skupštinska poslanica u Sarajevu Segmedina Srna istakla je kako posjeduje informaciju da se protiv Bandića vodi krivični postupak za narušavanje javnog reda i mira u školi u kojoj je zaposlen.

Dr Eldan Lokmić, ministar zdravstva (BOSS)

Dr Lokmić u CV-u navodi da je rođen 27. jula 1961. Gimnaziju je završio u Brezi, a Medicinski fakultet u Sarajevu; postdiplomski studij socijalne medicine i organizacije zdravstva upisao je 1988, a školu zdravstvenog menadžmenta završio je u Njemačkoj. Radio je kao ljekar pripravnik u Mostaru, da bi 1989. otvorio privatnu ljekarsku praksu. Početkom rata bio je direktor Doma zdravlja u Sarajevu, do 1995. bio je načelnik saniteta pri Ministarstvu odbrane, da bi te godine otišao na poziciju generalnog direktora Centra za rehabilitaciju Reumal u Fojnici. Dva puta je proglašen za najmenadžera, u BiH i jugoistočnoj Evropi, govori engleski i ruski jezik, a kao vrline navodi „upravljanje složenim sistemima, timski rad, upravljanje u kriznim situacijama, rad sa podijeljenim odgovomostima, upravljanje i organizacija ustanova u zdravstvu, poznavanje finansijskog poslovanja preduzeća, zdravstvene ustanove te budžetsko poslovanje“.

Lana Ramljak, Radiosarajevo.ba

Za koga biste glasali da su izbori danas?

Bakir Izetbegović
Mladen Ivanić
Dragan Čović
Fahrudin Radončić
Emir Suljagić
Bakir Hadžiomerović
Sefer Halilović
Mustafa Cerić
Džebrail Bajramović
Mirsad Kebo
Halil Tuzlić
Adil Žigić
Željka Cvijanović
Goran Zmijianjac
Martin Raguž
Živko Budimir
Anto Popović