mevlud
14. februar 2011. u 08:13
mevlud
Samo u Sarajevu: sa mevluda na yogu pa u kafanu.
0

Smatrate li da je opravdano da GRAS podigne kredit od 50 miliona KM?

Nije opravdano, novac im treba samo da pokriju dugovanja
Ne znam
Opravdano je, iskoristit će to za poboljšanje usluga