KS:Sa knjižicom kod privatnog stomatologa!
02. februar 2011. u 13:47
KS:Sa knjižicom kod privatnog stomatologa!
0

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo najavio je nove reforme u oblasti zdravstva. Najvažniji dio ove reforme odnosi se na porodičnu medicinu te na uključenje privatne stomatologije u zdravstveni sistem Kantona.

Zavod će do 30.marta ove godine izvršiti aktivno opredjeljenje pacijenata za timove porodične medicine, te omogućiti građanima da biraju svog ljekara bilo gdje u Kantonu, potvrdio je za RadioSarajevo Mahmut Đapo , direktor ZZO KS.

Građanima (osiguranicima ZZO) će uskoro na kućne adrese stići obrazac na osnovu kojeg će se moći detaljno informisati o načinu i mogućnostima izbora svog liječnika.

Nakon prošlogodišnjeg uvođenja deset privatnih ordinacija u zdravstveni sistem Kantona, u narednih nekoliko mjeseci biće uključene i stomatološke ordinacije.

"Mi za početak planiramo da uključimo ortodonciju i protetiku, jer za ove dvije usluge postoji relna potreba uključenja privatnih ordinacija", rekao je Đapo za RadioSarajevo.

Zavod zdravstvenog osiguranja na osnovu zakonskih odredbi neće moći sklapati ugovore sa liječnicima koji rade u javnim zdravstvenim ustanovama.
Podsjetimo, prošle godine potpisani su ugovori između deset privatnih ustanova i Zavoda zdravstenog osiguranja, tako da od 1. oktobra 2010. građani Kantona Sarajevo mogu pojedine preglede obavljati u privatnoj praksi. Na taj način su se željele izbjeći duge liste čekanja za ultrazvuk srca, štitne žlijezde, gornjeg ili donjeg abdomena itd.

Đapo je zadovoljan provođenjem nove prakse. “Mislimo da smo omogućili građanima da brže ostvare usluge, na koje su ranije čekali mjesecima. Evidentno je smanjenje listi čekanja u javnom zdravstvu. Mi ćemo postepeno povećavati broj ordinacija, vodeći računa o potrebama građana”.

Đapo ističe da građani imaju pravo zahtijavati uputnicu od svog ljekara za odlazak u privatnu ordinaciju koja se nalazi na listi, a ljekar će dalje procijeniti da li postoji opravdana potreba za tim.

Privatne ordinacije kod kojih građani mogu koristiti pojedine usluge ako su osigurani kod ZZO KS:
1.      Poliklinika „Sanasa“  
- ultrazvučni pregledi gornjeg i donjeg abdomena sa očitanjem nalaza
-ehokardiografija (UZ srca) sa pregledom
2.      Poliklinika „Atrijum“
-ultrazvučni pregled gornjeg i donjeg abdomena sa očitanjem nalaza
-ultrazvučni pregledi štitne žlijezde sa očitanjem nalaza
-usluge ehokardiografije (UZ srca) sa pregledom,
3.      Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku «Medichol»
-ultrazvučni pregledi gornjeg i donjeg abdomena sa očitanjem nalaza  
-usluge pregleda štitne žlijezde sa očitanjem nalaza
-usluge pregleda dojke sa očitanjem nalaza
4.      Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku «Doc. Dr. Fahrudin Smajlović»
-ultrazvučni pregledi gornjeg i donjeg abdomena sa očitanjem nalaza
-usluge pregleda štitne žlijezde sa očitanjem nalaza
-usluge ehokardiografije (UZ srca) sa pregledom
5.      Privatni rendgen kabinet i ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku «Dr Kelle Fauzi»
-ultrazvučni pregledi gornjeg i donjeg abdomena sa očitanjem nalaza
-usluge pregleda štitne žlijezde sa očitanjem nalaza
-usluge pregleda dojke sa očitanjem nalaza
6.      Internistička ordinacija „Dr. Jelić“   
-ultrazvučni pregledi gornjeg i donjeg abdomena sa očitanjem nalaza
7.      Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost - "Mehmedbašić"  
-  za pružanje usluga citogenetske analize plodove vode
 8.     Republički centar za medicinsku rehabilitaciju Fojnica
– za  pružanje usluga liječenja iz  fizikalne medicine i rehabilitacije stacionarnog i ambulantnog tipa
9.      ZU Lječilište «Banja-Terme» Ilidža
- za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije ambulantnog tipa
10.    JZU Banjsko-rekreativni centar «AQUATERM» Olovo
-za pružanju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije ambulantnog tipa

radiosarajevo.ba

Smatrate li da je opravdano da GRAS podigne kredit od 50 miliona KM?

Nije opravdano, novac im treba samo da pokriju dugovanja
Ne znam
Opravdano je, iskoristit će to za poboljšanje usluga