Sve više upućivanja maloljetnika disciplinskim centrima Ilustracija
03. februar 2013. u 09:33
Sve više upućivanja maloljetnika disciplinskim centrima
0

U prošloj godini u Kantonu Sarajevo zabilježeno je 90 % više izvršenja sudskih rješenja i broja izricanja odgojne mjere upućivanja maloljetnika u disciplinski centar u odnosu na 2011. godinu, a shodno odredbama Krivičnog zakona BiH, FBiH i Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, rekao je za Agenciju Fena direktor Disciplinskog centra za maloljetnike Sarajevo Samir Suljagić. 

To je najblaža mjera u okviru drugih mjera predviđenih zakonom.

Ovo povećanje, kaže Suljagić, istovremeno ne mora značiti i povećanje maloljetničke delinkvencije na području Kantona Sarajevo iz razloga što sudovi imaju diskreciono pravo prilikom donošenja odluka, najprije da cijene ličnost maloljetnika, a onda i težinu krivičnog djela i da se odlučuju za najprihvatljiviju mjeru koja je u interesu djeteta. 

''Moguće je da su sudovi u prošloj godini procijenili da je za veći broj maloljetnika najprihvatljivije rješenje upućivanje u Disciplinski centar'', kazao je Suljagić. 

Najzastupljeniji imovinski delikti

Prema strukturi krivičnih djela najzastupljeniji su, navodi, imovinski delikti, poput krivičnih djela teške krađe i razbojništava, a  ima i težih krivičnih djela, seksualni delikti, nasilje u porodici, upotreba narkotičkih sredstava. 

Trenutno se u Centru nalazi 15 korisnika, među kojima se u ovoj godini  prvi put nalaze i tri maloljetnice, koje su počinile imovinske delikte, a u jednom slučaju se radi o nanošenju teških tjelesnih povreda. 

Uglavnom se procent kreće do 85 posto dječaka, a 15 posto djevojčica. Ukupni kapacitet je 24 mjesta i nikada se, kako kaže Suljagić, nije desila situacija da zbog popunjenosti ne mogu primiti nekog maloljetnika.

Proširenje prostorija Zavoda 'Hum'

Zavod za vaspitanje muške djece i omladine 'Hum' u ovoj godini planira proširenje svojih prostorija, u kojima, kako je rekao Feni direktor Zavoda Dževad Šuško, trenutno boravi 15 maloljetnika, koji su većinom iz Tuzlanskog kantona, a osuđeni su za krivična djela teške krađe. 

''To proširenje podrazumijeva formiranje odjela za maloljetnice, kao i odjela gdje bi bili smješteni maloljetni počinioci teških krivičnih djela koji čekaju proces kod suda. Oni bi tu boravili sve do izricanja sudske presude'', rekao je Šuško. 

Za sada je samo jedna trećina Zavoda u upotrebi, a puni kapacitet je 60 maloljetnika, te bi se u narednom periodu trebala izvršiti adaptacija ostalih prostorija. 

''Potrebna su finansijska sredstva za rekonstrukciju devastiranog prostora da bi se ti uslovi stvorili'', konstatovao je direktor Zavoda 'Hum'. 

Najskuplji oblik socijalne zaštite

Smještaj maloljetnika u Zavod plaća se iz sredstava socijalne zaštite po mjestu prebivališta maloljetnika i to je, kaže, najskuplji oblik socijalne zaštite jer se mjesečno plaća oko 780 KM.  

Pretpostavlja se da nadležne službe u općinama pokušavaju svim drugim mjerama, od pojačanog roditeljskog nadzora ili organa strateljstva do sudskog ukora da izbjegnu upućivanje u ustanovu, jer im se to finansijski ne isplati. 

''Kada se sve te mjere iscrpe, što je pogreška onda se obraćaju nama i to obično ima nuspojave jer se zakasni'', pojasnio je Šuško, što je jedan od razloga zbog čega se stanje od 15 maloljetnika u ovom zavodu posljednjih godina ne mijenja, iako je sadašnji kapacitet 30 maloljetnika. 

Troškovi izvršenja krivičnih sankcija u Disciplinskom centru Sarajevo padaju na teret budžeta Kantona Sarajevo, što je definirano zakonom. U prošloj godini za rad Centra iz budžeta je izdvojeno oko 600.000 KM, pri čemu se za rad sa samim korisnicima izdvoji 13.000 KM, što je, kaže, nedovoljno za postupanje po ovom broju sudskih rješenja i ovoj vrsti sankcije. 

''To nisu dovoljna sredstva, tako da smo tokom godine prisiljeni obraćati se putem projekata za određene donacije kod javnih preduzeća, nevladinih organizacija, gdje smo, na sreću, imali podršku'', dodaje Suljagić. 

U narednim mjesecima kaže da očekuje odgovor od Turske razvojne agencije, norveške ambasade, gdje je Centar aplicirao za finansijsku podršku.

Radiosarajevo.ba

Smatrate li da je opravdano da GRAS podigne kredit od 50 miliona KM?

Nije opravdano, novac im treba samo da pokriju dugovanja
Ne znam
Opravdano je, iskoristit će to za poboljšanje usluga