Bezvizni režim za BiH od juna 2010?

04. 06. 2009. u 13:48:22 Radiosarajevo.ba

Shares:0


Evropska inicijativa za stabilnost (ESI) zatražila je od institucija EU, kao i od zemlja članica EU, da izađu sa jedinstvenim prijedlogom prema kome bi sve zemlje Zapadnog Balkana dobile preporuke za „bijeli Schengen“.

Konačna implementacija bezviznog režima i dalje bi zavisila od ispunjavanja preostalih uslova iz Mape puta. Srbija bi tako, ukoliko u narednih 5 – 6 mjeseci, ispuni preostale uslove, bezvizni režim mogla da očekuje od 1. januara 2010., procjenjuju u ESI. BiH bi tako mogla da očekuje novu procjenu ispunjenosti uslova početkom sljedeće godine, a bezvizni režim od 1. juna 2010. godine.

U narednim sedmicama i mjesecima će članice EU i Evropska komisija odlučivati o tome koje su se zemlje Zapadnog Balkana kvalificirale za dobivanje bezviznog režima. Trenutno u zemljama tog regiona postoje velika očekivanja od procesa ukidanja viznog režima, koji je godinama bio predmet frustracije i građana i vlada tih zemalja i doprinosio nepovjerenju u evropsku budućnost regiona.

Novi entuzijazam i nadu koji su se sada pojavili na Zapadnom Balkanu, EU bi trebalo sada da podrži i obnovi svoj kredibilitet u regionu, poručuju iz Evropske inicijative za stabilnost (ESI). Stav ESI je da se u ovom procesu istovremeno može biti i strog i pošten.

Jedinstven prijedlog

Alexandra Stiglmeier iz ESI za DW objašnjava: „Osnovna ideja našeg prijedloga je da bi trebalo da postoji jedinstven prijedlog koji bi se bavio pitanjem vizne liberalizacije za svih 5 zemalja Zapadnog Balkana. Na taj način svi će znati tačno koje su im perspektive, a nećemo imati razuđenost procesa. Institucije EU rade dosta sporo, i kada bi se za svaku od ovih zemalja odlučivalo ponaosob u Komisiji, Parlamentu, Vijeću EU, to bi trajalo beskonačno.“

Makedonija, koja je ispunila sve potrebne uslove, trebalo bi, prema prijedlogu ESI, da što prije dobije bezvizni režim. U prijedlogu dalje stoji da bi i Srbija i Crna Gora, koje su, prema mišljenju EK, ispunile veliki dio uslova, trebalo da budu uključene u preporuke za bezvizni režim.

Srbija početkom 2010.

Stiglemeireova dodaje: „Srbija, kao i Crna Gora ispunile su veći dio uslova i do trenutka kada zemlje članice EU budu definitivno odlučivale o ukidanju viznog režima za Zapadni Balkan, do tada će proći još 5-6 mjeseci, moći ćemo da vidimo da li je Srbija ispunila i sve preostale uslove. Zato smatramo da bi i Srbija trebalo da bude uključena u prijedlog za bijeli Schengen, što bi joj omogućilo da dobije bezvizni režim od 1. januara 2010.“

Iz ESI poručuju i to da dokle god EU ne ponudi Kosovu mapu puta ili drugu opciju za dobijanje bezviznog režima, ona implicitno prihvata da su Kosovari građani Srbije, te da imaju prava na srpska putna dokumenta.

BiH tek od juna 2010.

Pred BiH, prema mišljenju ESI, i dalje ima mnogo posla, kada je u pitanju ispunjavanje uslova za bezvizni režim. Međutim bilo bi kontraproduktivno isključiti BiH iz trenutnog procesa vizne liberalizacije, smatraju u ESI.

Napredak Srbije u tom polju, mogao bi da bude destabilizujući za BiH, u smislu da bi jedino Bošnjaci tada ostali van „bijelog Schengena“.

Zato i za BiH i Albaniju iz ESI preporučuju pozitivan prijedlog za viznu liberalizaciju, koji bi ostao „zamrznut“ dok se svi uslovi ne ispune.

Stiglemeirova nastavlja: „Bosnu i Hercegovinu, iako još nije ispunila većinu potrebnih uslova, trebalo bi uvrstiti u prijedlog za zemlje kojim nisu potrebne vize, ali sa naznakom da će se ponovo procjenjivati situacija u toj zemlji, na osnovu čega će se i donijeti odluka kada je vrijeme za implementaciju bezviznog režima. Takva procjena bi za BiH trebalo da bude početkom sljedeće godine, a ukoliko uslovi budu zadovoljeni BiH bi bezvizni režim mogla da dobije možda već od 1. juna 2010.“

Diskusija po pitanju vizne liberalizacije za Zapadni Balkan, u krugu zemalja EU, tek je počela. Za sada se još analiziraju izvještaji EK i eksperata. U ESI se nadaju da će se od sredine juna, odnosno posle sastanka ministara vanjskih poslova EU, znati nešto više u kom pravcu će ovaj proces biti nastavljen.

DW/radiosarajevo.ba

 

NEMA KOMENTARA