Prvostepena presuda: Alibašić, Karanović i Hozanović krivi za krijumčarenje osoba

11. 05. 2010. u 17:24:31 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa, izrekao je 10. maja prvostepenu presudu kojom su optuženi Salih Alibašić, Željko Karanović i Đulzara Hozanović oglašeni krivim za organizirani kriminal u vezi s krijumčarenjem osoba.

Optužena Đulzara Hozanović oglašena je krivom i za krivično djelo pranje novca.

U skladu s navedenim, sud je optuženog Alibašića osudio na kaznu zatvora od 11 godina, optuženima Karanoviću i Hozanović izrekao je uvjetne osude na način što je za Karanovića utvrdio kaznu zatvora od 11 mjeseci, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od pet godina od dana pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo, dok je u odnosu na Đulzaru Hozanović utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora od 20 mjeseci koja se neće izvršiti ako u roku od pet godina od dana pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo.

Optuženi Alibašić, Karanović i Hozanović su oglašeni krivima što su od kraja 2006. do kraja aprila 2007. te od 4. juna do 26. septembra 2007. iz koristoljublja, zajedno s više drugih osoba, nedozvoljeno prebacivali strane državljane iz Albanije preko teritorija Republike Makedonije, Kosova, Crne Gore i BiH, Hrvatske i Slovenije u zemlje Evropske unije. Migranti nisu ispunjavali uvjete za zakonit ulazak i zakonit boravak u državama u koje dolaze i u državama u koje žele otići, saopćeno je iz Suda BiH.

Alibašić je organizirao i rukovodio grupom kojoj su, pored optuženih Karanovića i Hozanović, pripadali drugi članovi, te se povezao s drugim osobama iz Hrvatske, Crne Gore i Albanije koji su postali pripadnici organizirane grupe ljudi koja je organizirana radi pripremanja ilegalnog prebacivanja migranata.

Sud BiH donio je rješenje kojim se prema optuženom Alibašiću produžava pritvor koji može trajati do pravosnažnosti presude ili do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci, odnosno do 10. februara 2011.godine ili do nove odluke suda.
 
fena

NEMA KOMENTARA